Cum se achita un functionar public la reducerea functiei?

20 mai 2017 245

Fiind redusa din functie cu statut functionar public, ma intereseaza daca mi se achita si indemnizatia prevazuta de art. 186 al.1 lit.b,c si al.4 CM - pentru 2 luni si a 3-a luna. Angajatorul face trimitere la art. 42 din legea 158 a funct. public. E corect ?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Levitschii Iurii
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil

Bună ziua, Irina. Conform art. 42 alin. (6) În caz de lichidare a autorităţii publice, de reducere a efectivului de personal sau de lichidare a funcţiei publice, funcţionarii publici care nu pot fi transferaţi vor fi eliberaţi din funcţie cu plata unei indemnizaţii unice egale cu 6 salarii medii... mai detaliat lunare, precum şi a unei indemnizaţii de şomer egale cu un salariu mediu lunar, în modul stabilit de lege. Indemnizaţiile respective nu se acordă în cazul în care funcţionarii publici au o vechime în serviciul public mai mică de 2 ani, beneficiază de pensie pentru vechime în muncă în conformitate cu actele legislative speciale, de pensie pentru limită de vîrstă sau în cazul celor care au dreptul la pensie anticipată conform Legii privind pensiile de asigurări sociale de stat, cărora li se plăteşte o indemnizaţie de eliberare din serviciu calculată în conformitate cu prevederile art. 186 alin. (1) lit. a) din Codul muncii, dar nu mai mică decît un salariu mediu lunar şi nu mai mare decît 6 salarii medii lunare.
Vedeti dacă aveti stagiul dvs în funcție publică necesar.

21 mai 2017