Cum se calculeaza pensia alimentara

23 noiembrie 2017 1264

Buna. Cum se va calcula in caz de judecata pensia alimentara, daca tata are la intretinere doi copii minori si va trebui sa achite pensie altui copil care inca nu are virsta de 3 ani? Tata nu lucreaza oficial.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Călin Bobeică
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Articolul 75. Cuantumul pensiei de întreţinere încasate
pentru copilul minor
(1) Pensia de întreţinere pentru copilul minor se încasează din salariul şi/sau din alte venituri ale părinţilor în mărime de... mai detaliat 1/4 - pentru un copil, 1/3 - pentru 2 copii şi 1/2 - pentru 3 şi mai mulţi copii.
(2) Cuantumul cotelor stabilite la alin.(1) poate fi micşorat sau majorat de instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de starea materială şi familială a părinţilor, de alte circumstanţe importante.
(3) În cazul în care unii copii rămîn cu un părinte, iar alţii - cu celălalt, pensia de întreţinere plătită în favoarea părintelui mai puţin asigurat se stabileşte într-o sumă bănească fixă, determinată conform art.76.

instanta va lua in considerare faptul ca are 3 copii , si va stabili (la cerere ) cuantumul pensiei alimentare !

24 noiembrie 2017

se va calcula din salariu mediu pe economia tarii adica din 2380 lei 1/4

24 noiembrie 2017