Cum se declara locuinta care a fost procurata prin credit ipotecar?

1 aprilie 2018 10

Eu trebuie sa depun declaratie de integritate. Asta vara am procurat un apartament prin credit ipotecar. Cum il declar?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihai Guțu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Conform prevederilor legii Nr. 133 din 17.06.2016 privind declararea averii și a intereselor personale, obiectul declarării il constituie datoriile personale ale subiectului declarării, ale membrilor de familie sau ale concubinului/concubinei lui sub formă de debit, gaj, ipotecă, garanţie, emise în beneficiul unor terţi, împrumut şi/sau credit, dacă... mai detaliat valoarea lor depășește valoarea a 10 salarii medii pe economie;
Prevederile date se aplica averii şi intereselor personale ale subiectului declarării și membrilor familiei lui, concubinului/concubinei lui aflați în țară și în străinătate.

Referitor la aspecte ce tin de impozitare:
În cazul în care obiectul impunerii constituie obiect al unui credit imobiliar (ipotecar) sau al unui contract de leasing financiar, baza impozabilă constituie diferența pozitivă formată între valoarea estimată a bunului imobiliar și suma rămasă până la stingerea totală a creditului sau a obligațiilor contractului de leasing financiar.

Pentru informatii suplimentare, urmeaza sa contactati persoanele responsabile de colectarea declaraţiilor, care au obligatia de a acorda consultanţă cu privire la completarea şi prezentarea în termen a declaraţiei. Neîndeplinirea de către persoana responsabilă de colectarea declaraţiilor a atribuțiilor prevăzute de prezentul articol constituie abatere disciplinară.

http://lex.justice.md/md/366046/

2 aprilie 2018