Cum se împarte achitarea plăților comunale într-un apartament?

22 septembrie 2019 20

Aș dori sa știu cum se împarte corect achitarea plăților comunale: după numărul de camere sau după numărul de persoane care locuiesc in apartament? De exemplu, intr-o camera stă o persoana, iar in cealalta - 2 persoane (cuplu) care insista ca ar fi corect sa se achite după numărul de camere?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Alte contravenţii

Bună ziua!

Înțeleg că Dvs. luați în chirie o cameră dintr-un apartement cu mai multe camere, într-una din care locuiesc alte 2 persoane.
În atare circumstanțe ar fi corect ca plata pentru serviciile locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ să fie calculată în acord cu prevederile Hotărârii de Guvern Nr. 191... mai detaliat din 19.02.2002 despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, comunale şi necomunale pentru fondul locativ, contorizarea apartamentelor şi condiţiile deconectării acestora de la/reconectării la sistemele de încălzire şi alimentare cu apă.
Aceasta, în cazul în care Statutul sau Regulamentul intern al Asociației nu prevede altceva. În cazul Asociațiilor Coproprietarilor în Condominiu există posibilitatea de a adopta decizii cu privire la tarifare, deciziile urmînd a fi adoptate de către Adunarea Generală, fiind reflectate în procesul-verbal.
Respectiv, are a se identifica apartenența bunului imobil, la caz a apartamentului în care luați în chirie o cameră, la un ACC, APLP, CCL sau ÎMGFL, contactare organelor de conducere a organizației în cauză pentru a afla care sunt tarifele și modul de calcul.
De asemenea, să aveți în vedere dacă, apartamentul este sau nu contorizat (apă, gaze naturale, consumul de energie electrică la sigur e contorizat și ar trebui împărțit la direct proporțional la nr. de locatari.).

23 septembrie 2019