Cum se împarte bunul imobil detinut in coproprietate pe cote-parti

28 iunie 2024 3

Bună ziua. Eu și partenerul meu suntem doar cununați la biserica, la starea civila nu am făcut înscrierea. Jumătate de an în urma am procurat o casă, cu contract de vânzare-cumpărare pe numele ambilor, 1/2 cotă-parte pentru fiecare. Ce se întâmpla dacă ne despărțim? Cum împărțim casa?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna d-na Marcela, în jumătate 1/2, fiecăruia o să-i revină partea care este prevăzut în contractul de vânzare-cumpărare la moment, pentru a evita alte confuze. În afară de acesta, dacă o să faceți unele schimbări, vă stăruiți să le specificați, cine le-a făcut și cine poartă cheltuielile pe viitor.

29 iunie 2024
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Alte domenii

3 posibilități:
- vindeți casa unei terțe persoane și împărțiți prețul între voi conform cotelor-părți deținute;
- dacă cineva se împotrivește vânzării unei terț persoane, atunci se depune cerere de chemare în judecată privind încetarea proprietății comune pe cote-părți și aici sunt 2 posibilități sau instanța de judecată transmite întreaga casă în... mai detaliat proprietatea unuia din coproprietari la solicitarea sa, cu achitarea celuilalt coproprietar a prețului de piață a cotei sale sau, dacă niciunul din coproprietari nu solicită transmiterea casei în întregime în proprietatea sa, atunci se dispune vânzarea bunului la licitație prin intermediul executorului judecătoresc la prețul de piață și împărțirea prețului între coproprietari proporțional cotelor-părți deținute......dacă aveți neclarități, apelați....069615655

29 iunie 2024