Cum se sancționează o persoana care aprinde focul la resturi menajere?

24 august 2017 259

Vecinul meu in continuu aprinde focul în grădina proprie si imfumeca casa, aș vrea să aflu cum se clarifica această problemă conform legii.

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Iulian Moraru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Bună seara!

Se clarifică inițial pe cale amiabilă. Dar și legea admite în principiu asemenea conduite:

"Articolul 378. Influenţa vecină admisibilă
(1) Proprietarul terenului sau al unui alt bun imobil nu poate interzice influenţa pe care o exercită asupra bunului său gazul, aburul, mirosul, funinginea, fumul, zgomotul, căldura, vibraţia... mai detaliat sau o altă influenţă similară provenită din terenul vecin dacă nu împiedică proprietarul în folosirea bunului sau dacă încalcă nesemnificativ dreptul acestuia.
(2) Dispoziţiile alin.(1) se aplică şi în cazul în care influenţa este considerabilă, dar este produsă de folosirea obişnuită a unui alt teren şi nu poate fi înlăturată prin măsuri justificate economic. Dacă este obligat să suporte o asemenea influenţă şi dacă aceasta depăşeşte folosirea recunoscută obişnuită în localitatea respectivă şi limitele economice admisibile, proprietarul poate cere proprietarului de teren care cauzează influenţa o compensaţie corespunzătoare în formă bănească."

Text citat din Codul Civil al Republicii Moldova.

Succese!

25 august 2017
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua !

Cristian, ar fi bine să clarificați această situație pe cale amiabilă, dar dacă vecinul totuși nu va reacționa cu un compartament adecvat vă sugerez să apelați la poliție, pe motiv că arderea deșeurilor menajere cât și a celor vegetale se sancționează contravențional prin aplicarea amenzii sau prin muncă... mai detaliat neremunerată în folosul comunității.
De exemplu: articolul 154 (Codul Contravențional al RM) - încălcarea regulilor de gestionare a deşeurilor
Nerespectarea modului stabilit de colectare, păstrare, transport, depozitare, ardere, neutralizare şi evacuare, inclusiv în obiectivele acvatice, în subsol etc., a deşeurilor industriale, de construcţie, menajere şi de altă natură se sancţionează cu amendă de la 12 la 24 de unităţi convenţionale aplicată persoanei fizice sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de pînă la 60 de ore, cu amendă de la 120 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei juridice cu sau fără privarea, în ambele cazuri, de dreptul de a desfăşura o anumită activitate pe un termen de la 3 luni la un an.

Mult succes !

27 august 2017
Alexandru Ţurcan
 • Avocat
 • Dreptul afacerilor
12 septembrie 2017