Cum si unde sa depun o plangere pe executorul judecatoresc?

4 august 2022 8

Buna ziua. Am luat un credit, pe care nu am reusit sa-l rambursez in totalitate. Dosarul a ajuns la executor si din luna mai 2022 achit 50% din salariu in vederea stingerii datoriei. Cu toate acestea, cardul de salariu si cel pe care primesc indemnizatia copilului sunt in continuare sub sechestru. Ce pot face? L-am sunat pe executor sa vad ce se intampla, dar acesta imi inchide si spune ca nu are ce vorbi cu mine. Pot sa depun o plangere pe acest executor? Acesti bani sunt unica mea sursa de venit si am un copil mic care trebuie intretinut.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Valentina, este așa organizație Uniunea executorilor ( mun. Chișinău, str, Kiev 3 ), dar eu am o propunere sunteți în drept să depuneți o cerere pe numele executorului în baza Codului de executare și să-i atenționați că el încalcă prevederile art. 106 CE și Codul penal art.... mai detaliat 327 CP, eu vă prezint mai jos conținutul acestor articole Статья 106. Размер удержаний из заработной платы и иных доходов должника
(1) Размер удержаний из заработной платы и иных доходов исчисляется из суммы, начисленной должнику к выплате.
(2) Из заработной платы и иных доходов должника может быть удержано по одному исполнительному документу не более 20 процентов, а по нескольким исполнительным документам – не более 50 процентов их размера до полного погашения взыскиваемой суммы.
(3) При взыскании алиментов, возмещении вреда, причиненного увечьем или иным повреждением здоровья, а также в связи с потерей кормильца, при возмещении ущерба, причиненного разбоем или хищением имущества, взыскание составляет не более 70 процентов заработной платы и иных доходов.
(4) Положения настоящей статьи применяются в отношении стипендий, пенсий всех видов, сумм, причитающихся на основании авторского права, права на изобретение или инновацию. ȘI Articolul 327. Abuzul de putere sau abuzul de serviciu

(1) Folosirea intenţionată de către o persoană publică a situaţiei de serviciu, dacă aceasta a cauzat daune în proporţii considerabile intereselor publice sau drepturilor şi intereselor ocrotite de lege ale persoanelor fizice sau juridice,

[Art.327 al.(1) sintagma „intereselor publice sau” declarată neconstituțional prin HCC33 din 07.12.17, MO27-32/26.01.18 art.4; în vigoare 07.12.17]

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 650 la 1150 unităţi convenţionale sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

(2) Aceeaşi acţiune:

a) - exclusă

b) săvîrşită de o persoană cu funcţie de demnitate publică;

b1) săvîrșită din interes material, în scopul realizării altor interese personale sau în interesul unei terţe persoane;

c) soldată cu urmări grave

[Art.327 al.(2), lit.c) textul „ soldată cu urmări grave” declarat neconstituțional prin HCC24 din 17.10.19, MO338-343/15.11.19 art.207; în vigoare 17.10.19]

se pedepseşte cu amendă în mărime de la 1350 la 2350 unităţi convenţionale sau cu închisoare de la 2 la 6 ani, în ambele cazuri cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 5 la 10 ani.

(3) Abuzul de putere sau abuzul de serviciu, săvîrşit în interesul unui grup criminal organizat sau al unei organizaţii criminale,

se pedepseşte cu închisoare de la 3 la 7 ani cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 10 ani şi 15 ani. Eu por s[ v[ formulez g\ndul, dac[ o s[ apela'i pe viberul de pe telefonul +37368669950

6 august 2022