Cum trebuie de interpretat corect prevederea art. 14 al HG Nr. 191 din 19.02.2002?

15 aprilie 2021 30

În HG Nr. 191 din 19.02.2002 - Despre aprobarea Regulamentului cu privire la modul de prestare şi achitare a serviciilor locative, art. 14 se stabilește modul de calculare a plăților pentru întreținerea ascensoarelor. Problema este că formularea utilizată în articolul 14 este ambiguă și nu oferă un răspuns clar cum totuși trebuie de calculat plățile pentru întreținerea ascensoarelor. Acolo este utilizată următoarea formulare: ”Plata pentru întreţinerea ascensorului se calculează pentru o persoană, cu excepţia proprietarilor, chiriaşilor sau a altor posesori legali ai locuinţelor de la etajul I, în baza contractelor încheiate între prestatorul de servicii şi gestionar.” Cum trebuie de interpretat fraza ”pentru o persoană”? Pentru o persoană de fiecare apartament?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Daniel Pîrlițanu
  • Student
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Pentru fiecare posesor legal (proprietar, chiriaș) al blocului locativ, adică fiecare persoană care locuiește (cu drept de proprietate sau doar în baza unui drept de posesie).

16 aprilie 2021