Cum trebuie sa primeasca o sora medicala un copil in sectie, daca este bolnav de o boala mai rara si dificila?

21 martie 2018 47

A fost internat copilul in spital si cind am ajuns in sectie, sora medicala care trebuia sa faca fisa pentru internare, cind a vazut boala noastra, s-a purtat foarte urit cu noi, si-a aratat nemultumirea ca: de ce am venit, ca sunt toate saloanele pline, ca de ce nu ma pricep sa cintaresc copilul, ca sunt mama dar (proasta), foarte urit din partea ei. Cum ar trebui sa procedam in cazul acesta?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Mihai Guțu
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

In asemenea cazuri trebuie sa scrieti o plingere la administratia institutiei si sa rugati sa fie luate masuri in privinta persoanei (numele, prenumele), tot aici urmeaza sa descrieti incidentul. Urmeaza sa inregistrati plingerea la cancelaria institutiei si sa pastrati o copie cu numarul de intrare a plingerii.

**********
PROTECŢIA DREPTURILOR PACIENTULUI
Articolul... mai detaliat 15. Asigurarea dreptului pacientului de a ataca
acţiunile prestatorilor de servicii de sănătate
(1) Pacientul sau reprezentantul său poate ataca acţiunile prestatorilor de servicii de sănătate ce au condus la lezarea drepturilor individuale ale pacientului, precum şi acţiunile şi deciziile autorităţilor publice şi ale persoanelor cu funcţie de răspundere ce au condus la lezarea drepturilor lui sociale stabilite de legislaţie.
(2) Pacientul are dreptul la o examinare şi rezolvare a cererilor (reclamaţiilor) într-o manieră promptă, justă şi eficientă.
(3) Realizarea protecţiei drepturilor pacientului se asigură pe cale extrajudiciară şi judiciară, în conformitate cu legislaţia.
Articolul 16. Protecţia extrajudiciară a drepturilor
pacientului
(1) Protecţia extrajudiciară a drepturilor pacientului se realizează, după caz, de către:
a) Ministerul Sănătăţii;
b) direcţiile teritoriale de sănătate;
c) instituţiile medico-sanitare şi farmaceutice;
d) organizaţiile de asigurări de sănătate;
e) organizaţiile profesionale ale medicilor, asociaţiile pacienţilor, asociaţiile obşteşti pentru protecţia consumatorilor de servicii de sănătate;
f) alte structuri, create şi acreditate în conformitate cu legislaţia.
(2) Fiecare instituţie medico-sanitară este obligată să afişeze într-un loc accesibil pentru public informaţia cu privire la drepturile pacienţilor, modul şi termenele de depunere a petiţiilor şi sugestiilor.
(3) Cererile sau reclamaţiile pacienţilor adresate organelor menţionate la alin.(1) se examinează în temeiul Legii nr.190-XIII din 19 iulie 1994 cu privire la petiţionare şi al altor acte legislative. Despre rezultatele examinării şi decizia luată sînt informaţi pacientul sau reprezentantul său legal (ruda apropiată) şi prestatorul de servicii de sănătate pe a cărui adresă a fost depusă reclamaţia.
(4) În caz de dezacord al pacientului sau al reprezentantului său legal (al rudei apropiate) cu rezultatele examinării şi decizia luată, aceştia pot apela la comisia independentă de expertiză profesională medicală, care se creează şi activează în conformitate cu un regulament aprobat de Ministerul Sănătăţii.
Articolul 17. Protecţia judiciară a drepturilor pacientului
(1) Orice persoană care consideră că i-au fost lezate drepturile şi interesele legitime prevăzute de prezenta lege este în drept, în vederea protejării lor, să se adreseze în instanţa judecătorească competentă.
(2) Adresarea în instanţele judecătoreşti se face conform prevederilor legislaţiei.
Articolul 18. Responsabilitatea pentru încălcarea
drepturilor pacientului
(1) Responsabilitatea pentru încălcarea drepturilor sociale ale pacientului la asistenţă medicală o poartă autorităţile administraţiei publice centrale şi locale şi autorităţile sistemului de sănătate de toate nivelurile, iar pentru încălcarea drepturilor individuale, stipulate de prezenta lege - prestatorii de servicii de sănătate.
(2) Persoanele vinovate de încălcarea drepturilor pacientului stipulate de prezenta lege poartă răspundere în conformitate cu legislaţia.
**********
http://lex.justice.md/viewdoc.php?id=313060

4 aprilie 2018