Cumpărare apartament

3 august 2017 52

E posibilă procurarea unui apartament aflat in ipoteca activă ?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua.
Da e posibil, doar că ar trebui să cunoașteți că în conformitate cu LEGE Nr. 142 din 26.06.2008 cu privire la ipotecă și anume:
Articolul 27. Cesiunea şi gajul drepturilor ipotecare
(1) Creditorul ipotecar este în drept să cesioneze sau să gajeze terţilor drepturile ipotecare prezente... mai detaliat şi viitoare fără acordul debitorului ipotecar, cu condiţia că acest drept este prevăzut în contractul de ipotecă.
(2) Drepturile ipotecare sînt cedate împreună şi simultan cu creanţa ipotecară.
(3) În cazul cesiunii creanţei ipotecare, noul creditor ipotecar dobîndeşte dreptul de ipotecă în volumul deţinut de cedent. În cazul cesiunii unei părţi a creanţei ipotecare, noul creditor ipotecar dobîndeşte drepturile ipotecare proporţional părţii din creanţe, cu excepţia cazului în care contractul de ipotecă prevede altfel.
(4) Contractul de cesiune sau gaj al drepturilor ipotecare se încheie în forma în care a fost încheiat contractul din care a rezultat obligaţia garantată cu ipotecă.
(5) Cesiunea drepturilor ipotecare nu necesită înregistrare în Registrul bunurilor imobile, dacă părţile nu convin altfel.
(6) Gajul drepturilor ipotecare va fi înregistrat în Registrul gajului bunurilor mobile conform legislaţiei în vigoare.
Pentru mai multe informații acesați site http://lex.justice.md/viewdoc.php?action=view&view=doc&id=328986&lang=1.
Mult succes!!!
P.S. Până a semna contractul adresațivă la un avocat pentru o consultație.

3 august 2017
Octavian Cazac
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul imobiliar

Da, e posibil dacă creditorul ipotecar îşi dă acordul.

3 august 2017