Cumparare casa fara acte

4 iulie 2017 191

A fost cumparata o casa de la o persoana care nu avea nici ea acte precum a cumparat-o, nu a achitat toata suma, acum stapinu casei nu vrea sa faca acte pe a 3 persoana. Ce-i de facut? Nici un act nu a fost intocmit.

Jurist comments 4

Download discussion
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Bună seara Igor,

Atunci când merge vorba despre un bun imobil și când au loc careva acte de dispoziție asupra lui, obligatorie trebuie de respectat și se cere întocmirea actelor înscris.

În cazul acesta nu pot proba cumpărătorii că au procurat casa neavând nici un act juridic care atestă acest fapt, doar... mai detaliat dacă nu aveți oricum careva probe sau înscrisuri care ar demonstra acest fapt.

4 iulie 2017
Călin Bobeică
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere

Pe viitor tindeti la cumpararea imobilelor conform procedurii , la notar , cu extrasul din registrul bunurilor imobile care demostreaza dreptul de proprietate al vinzatorului! Chiar si daca aveti sau a-ti fi avut un contract semnat intre voi , acesta nu are valoare juridica si este nul ! Unica solutie... mai detaliat este restituirea valorii , sau a pretului achizitionarii , in baza probelor !
Succese !

4 iulie 2017
Octavian Cazac
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul imobiliar

De fapt, aţi putea încerca calea unei acţiuni judiciare întemeiate pe art. 213 alin.(2) Cod civil cu condiţia că aveţi probe că: acord a fost între voi; aţi plătit preţul; v-aţi mutat în imobil.
*****
Articolul 213. Efectele nerespectării formei autentice
(1) Nerespectarea formei autentice atrage nulitatea actului juridic.
(2) Dacă una... mai detaliat dintre părţi a executat total sau parţial actul juridic pentru care se cere formă autentică, iar cealaltă parte se eschivează de la autentificarea lui notarială, instanţa de judecată are dreptul, la cererea părţii care a executat total sau parţial actul juridic, să îl declare valabil dacă el nu conţine elemente care contravin legii. În cazul acesta, nu se cere autentificarea notarială ulterioară a actului juridic.
(3) Partea care s-a eschivat neîntemeiat de la autentificarea notarială a actului juridic este obligată să repare celeilalte părţi prejudiciul cauzat prin întîrzierea autentificării.
*****

5 iulie 2017
SILVIU POTÎRNICHE
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor

Sau, ca alternativa celor spuse de dl. prof. Cazac, s-ar putea solicita pe cale judecatoreasca, nulitatea absoluta a actului juridic incheiat intre Dvs si persoana care a vindut fara a avea acte, pe temeiul art. 220 alin. (1) Cod Civil.
Persoana a vindut bunul fara a fi in drept sa... mai detaliat dispuna de acel bun, si acest fapt constituie o inclacare a prevederilor legale imperative.
Totusi, trebuie sa demonstrati ca ati fost de buna-credinta in aceasta tranzactie, ceea ce inseamna ca nu ati stiut despre faptul ca persoana respectiva nu era (inca) proprietar. Cu o remarca : in cazul bunurilor imobile buna -credinta este dificil de demonstrat, avind in vedere ca trebuia sa consultati Extrasul din Registrul de stat al bunurilor imobile, pentru a vedea informatia despre cine este proprietarul bunului.
Efectul nulitatii actului juridic este stabilit in art. 219 alin. (2) Cod Civil:
Fiecare parte trebuie să restituie tot ceea ce a primit în baza actului juridic nul, iar în cazul imposibilităţii de restituire, este obligată să plătească contravaloarea prestaţiei.

5 iulie 2017