Cumparare de imobil

12 mai 2018 51

Daca dau avans - arvuna de 50.000 de euro pentru a cumpara un imobil si dau recipisa cu obligatia de a adauga ulteror diferenta pentru efectuarea contractului de cumparare-vinzare, dar apare situatia ca nu pot gasi suma respectiva pentru ca sa cumpar casa, eu pierd arvuna de 50.000 de euro?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii

Bună ziua
Stimate D-le Gheorghe,
În general actele juridice referitoare la înstrăinarea unui bun imobil urmează a fi autentificate notarial sub sancţiunea nulității absolute, ceea ce presupune că acel contract nici nu a existat!
În cazul în care semnați o promisiune de a încheia un act juridic atunci nu va fi necesar să... mai detaliat mergeți la notar.
Totodată, dacă indicați ca transmiteți suma 50 mii euro ca arvună și ulterior în timpul acordat nu faceți rost de restul sumei o să pierdeți arvuna și nimeni cu nimic nu o să vă poată ajuta!

Vă recomand ca mai întâi de toate să consultați un avocat sau notar în condiții de confidențialitate!

12 mai 2018
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

D-l Gheorghe, conform art. 663 Cod Civil. pentru neexecutarea contractului DVS perdeţi arvuna, aşa că cum v-au propus să contactaţi un avocat sau un notar, îmi cer scuze.

S e c ţ i u n e a a 2-a
ARVUNA
Articolul 631. Dispoziţii generale cu privire la arvună
... mai detaliat (1) Arvuna este o suma de bani sau un alt bun pe care o parte contractantă o dă celeilalte părţi pentru a confirma încheierea contractului şi a-i garanta executarea. În caz de dubii, suma plătită este considerată avans.
(2) Înţelegerea cu privire la arvună trebuie să fie întocmită în scris.
Articolul 632. Includerea arvunei în contul prestaţiei
Arvuna se ia în calcul la executarea prestaţiei, iar în cazul în care aceasta nu s-a făcut, se restituie.
Articolul 633. Reţinerea sau restituirea arvunei
(1) Dacă, pentru neexecutarea contractului, răspunde partea care a dat arvuna, aceasta rămîne celeilalte părţi. Dacă pentru neexecutarea contractului răspunde partea care a primit arvuna, ea este obligată să plătească celeilalte părţi dublul arvunei.
(2) Pe lîngă cele prevăzute la alin.(1), partea care răspunde pentru neexecutarea contractului este obligată să repare celeilalte părţi prejudiciul neacoperit prin plata arvunei dacă în contract nu este prevăzut altfel.

12 mai 2018