Cumparare imobil modificat fara autorizatie

3 mai 2019 28

Buna ziua! Avem in plan cumpararea unei case printr-o agentie imobiliara, insa legaliatatea modificarilor aduse casei este sub semnul intrebarii pentru noi. Casa are CF in care se figureaza compartimentarea acesteia, insa fara dimensiunile incaperilor sau a casei in sine (din cate am inteles este un tip vechi de CF). In ultimul an s-au facut modificare legate de recompartimentare, extindere si renovare a casei cu pricina fara niciun fel de autorizatie. Noi am dori achizitia casei in scopul mansardarii acesteia, deci implicit vom avea nevoie de autorizatii si alte documente de la primarie. Ne poate incurca situatia actuala a casei? In ce fel? Si ce ar trebui sa facem inainte de a o cumpara? Multumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Legea prevede un şir de lucrări de construcţie care se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire şi anume (al. 1, art. 14, Lege privind autorizarea executării lucrărilor de construcţie):

Articolul 14. Lucrările de construcţie care se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare... mai detaliat şi fără autorizaţie de construire
(1)Se pot executa fără certificat de urbanism pentru proiectare şi fără autorizaţie de construire lucrările care nu modifică structura de rezistenţă, aspectul exterior, caracteristicile iniţiale ale construcţiilor şi ale instalaţiilor aferente. Din categoria acestor lucrări fac parte:
a) reparaţii pentru împrejmuiri, acoperişuri, învelitori sau terase, dacă nu se modifică forma acestora;
b) înlocuiri şi reparaţii ale pardoselelor, pieselor de tîmplărie interioare şi exterioare, dacă se păstrează forma şi dimensiunile golurilor;
c) lucrări de finisări interioare;
d) lucrări de finisări exterioare, dacă nu se modifică elementele de faţadă şi soluţiile cromatice;
e) înlocuiri sau reparaţii ale sobelor, instalaţiilor, sistemelor, echipamentului şi utilajului tehnico-sanitar din interiorul clădirilor;
f) înlocuiri sau reparaţii la branşamente exterioare, aferente construcţiilor, în limitele proprietăţii;
g) reparaţii curente ale căilor de comunicaţii, accese de transport, parcări, trotuare şi scări;
h) lucrări de întreţinere, reparaţii curente ale infrastructurii căilor de comunicaţii, cu menţinerea traseelor, funcţiunilor, suprafeţelor şi volumetriei;
i) lucrări funerare subterane şi supraterane în cimitire;
j) instalarea mobilierului urban;
k) amenajarea terenului aferent construcţiei existente;
l) construcţii auxiliare, anexe cu suprafaţa construită de pînă la 15 m2 la casele de locuit particulare, amplasate pe terenuri private.

În cazul în care modificările aduse casei se înscriu în una din categoriile sus-menţionate, totul este în regulă, de altfel va fi nevoie de obţinut toate documentele necesare pentru autorizarea construcţiei plus plata penalităţilor pentru construcţiile neautorizate.

Mai multe detalii găsiţi aici: http://www.legis.md/cautare/rezultate/106644

Servus

3 mai 2019