Cumpararea imobilului

26 august 2017 123

Noi dorim sa procuram un imobil. Deja ne-am decis cu varianta, am discutat cu stăpânul, el a zis ca pregătește ceva documete de la Fisc si Cadastru. Care sunt pasii? Care este periodicitatea de înregistrare a imobilului?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Bună ziua!

1. Cu actul de la Fisc (act ce demonstrează lipsa datoriilor din partea vânzătorului) şi cel de la Cadastru (extrasul din Registrul bunurilor imobile) vă prezentaţi împreună cu vânzătorul la notar unde veţi încheia un contract de vânzare-cumpărare. La notar trebuie să aveţi actul de identitate. Plata o puteţi... mai detaliat face în faţa notarului sau înainte de încheierea tranzacţiei. De regulă, vânzătorul verifică valuta. Pentru aceasta veţi pleca la o bancă comercială pentru a fi verificate bancnotele. De regulă, costul verificării îl suportă vânzătorul (acesta este cointeresat să primească bancnote autentice). La notar veţi suporta cheltuieli pentru autentificarea contractului. Taxa variază în dependenţă de preţul imobilului.

2. Cu contractul încheiat în original şi o copie (ambele eliberate de notar) plecaţi la OCT unde veţi înregistra în Registrul bunurilor imobile dreptul de proprietate asupra imobilului. Pentru aceasta urmează să achitaţi o taxă. Aceasta variază în dependenţă de preţul imobilului şi termenul de înregistrare (regim obişnuit sau urgenţă).

Dreptul de proprietate asupra imobilului se înregistrează o dată şi atât. Nu este necesar să mergeţi repetat la OCT. Doar atunci când intervin schimbări (imobilul este vândut sau altfel înstrăinat) este necesar de efectuat modificările corespunzătoare în Registru.

Cu titlu de informaţie utilă: indicaţi în contract preţul real. Nu încercaţi să diminuaţi preţul. De exemplu, dacă transmiteţi vânzătorului 500 000 MDL, nu indicaţi în contract 300 000 MDL. Este adevărat că odată cu diminuarea preţului aveţi de câştigat la plata taxelor notariale şi a celor cadastrale. ÎNSĂ, ulterior, odată cu vânzarea imobilului de către dvs. (în viitor), riscaţi să achitaţi statului o sumă considerabilă drept impozit pe venit (în eventualitatea în care în contractul viitor veţi indica preţul real).

Succese!

26 august 2017
Iulian Moraru
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul afacerilor
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii
 • Alte domenii

Bună ziua!

Și încă una: încercați să evitați clauze de rezoluțiune stipulate în defavoarea d-voastră (de genul că vânzătorul este îndreptățit la reținerea a 5 % din suma contractuală în caz de rezoluțiune a contractului de vânzare-cumpărare).

Mai mult decât atât, dacă conveniți asupra achitării prețului pentru imobil în rate, asigurați-vă... mai detaliat că la plata fiecărei rate aveți un act confirmativ care să constate faptul achitării.

Succese!

26 august 2017