Cumpararea partii sociale in SRL

24 aprilie 2019 20

Va rog sa ma ajutati. O persoana fizica rezident al Republicii Moldova, cu domiciliul stabilit in alta tara din Europa, care detine doar pasaport biometric moldovenesc(dar nu are buletin de identitate) poate cumpara o cota sociala intr-o SRL?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Buna Dna Diana

Răspunsul la întrebarea Dvs îl găsiți la articolul 12 din Legea Nr. 246 din 15-11-2018 privind procedura notarială
Articolul 12. Stabilirea identităţii participanților la procedura de întocmire a actului notarial.
(1) Notarul stabileşte identitatea solicitantului actului notarial și a altor participanţi la procedura de întocmire a actului notarial.
(2) Identitatea... mai detaliat se stabileşte în baza actelor de identitate. În cazul în care există dubii în privința identității sau a veridicității actului de identitate, notarul stabilește identitatea persoanei, cu acordul scris al acesteia, în baza informației din Registrul de stat al populației.
(3) Identitatea cetăţenilor străini și apatrizi se stabileşte de către notar în baza documentului de călătorie valabil, recunoscut sau acceptat de Republica Moldova, sau în baza actelor de identitate eliberate în conformitate cu Legea nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte.
(4) Elementele obligatorii de identificare a persoanelor sînt:
a) pentru cetățenii Republicii Moldova și rezidenții permanenți ai Republicii Moldova: numele, prenumele, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP), cu excepțiile prevăzute de lege, cetățenia, domiciliul sau, în lipsa acestuia, reşedinţa temporară;
b) pentru cetățenii străini, apatrizi, persoanele fizice nerezidente în Republica Moldova: numele, prenumele, numărul de identificare de stat al persoanei fizice (IDNP), seria și numărul actului de identitate, cetăţenia cetățenilor străini şi reşedinţa declarată, dacă nu reiese din actul în baza căruia s-a stabilit identitatea;
c) pentru persoana juridică autohtonă: denumirea, sediul şi numărul de identificare de stat al unității de drept (IDNO) sau numărul de înregistrare în registrele speciale, pentru asociaţii şi fundaţii, după caz;
d) pentru persoana juridică străină: denumirea, sediul, rezidența fiscală şi numărul de înregistrare emis de autoritatea competentă din ţara de origine;
e) pentru persoana fizică autorizată: numele, prenumele, codul fiscal, domiciliul și sediul profesional, cu specificarea activităţii desfăşurate.

http://www.legis.md/cautare/rezultate/112276

De asemenea, atrageți atenția, inclusiv la art 1 și 3 a Legii nr. 273/1994 privind actele de identitate din sistemul naţional de paşapoarte link-ul de acces fiind indicat mai jos.
http://lex.justice.md/md/311641/

24 aprilie 2019

Multumesc

24 aprilie 2019