Cumularea functiilor

10 octombrie 2019 12

Buna ziua. Noi suntem intreprindere municipala cu autofinantare si avem asa o intrebare: poate economista din intreprinderea data sa cumuleze functia de director cu achitarea 50%? Si in asa caz, noi trebuie sa-i calculam salariu ei de baza + 50% din salariul directorului?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Răspunsul este da, poate.

1. Noțiune de cumulare de profesii (funcții) este definită la art. 156 alin. (1) al Codului muncii, și anume “salariaților care, în afară de munca lor de bază, stipulată în contractul individual de muncă, îndeplinesc, la aceeași unitate, o muncă suplimentară într-o altă profesie (funcție) sau... mai detaliat obligațiile de muncă ale unui salariat temporar absent, fără a fi scutiți de munca lor de bază (în limitele duratei normale a timpului de muncă stabilite de prezentul cod), li se plătește un spor pentru cumularea de profesii (funcţii) sau pentru îndeplinirea obligațiilor de muncă ale salariatului temporar absent)”.

2. Retribuirea muncii este numită spor, iar limita cuantumului este stabilit de părți, dar nu poate fi mai mic de 50 la sută din salariul tarifar (sa­lariul funcției) al profesiei (funcției) cumulate;

În cazul cumulării de funcții nu se semnează un Contract individual de muncă separat însă are loc modificarea Contractului de muncă de bază.
Cumularea de profesii (funcții) se realizează prin acordul reciproc între salariat și angajator, pornind de la considerentul că o astfel de cumulare duce la schimbarea condițiilor de retribuire a muncii, fapt ce se admite prin semnarea de către părți a unui acord suplimentar.
Actele care urmează a fi întocmite sunt: Acordul de cumulare a funcțiilor și Ordinul angajatorului privind modificarea .

10 octombrie 2019