Curge acoperisul

19 octombrie 2018 39

Buna ziua. Am cumparat un apartament la ultimul etaj al unui bloc cu 9 etaje (gestionarul blocului este asociatia), iar dupa primele ploi s-a constatat ca pe pod apar pete. Cine trebuie sa repare acoperisul sau sa remedieze problema data: proprietarul apartamentului sau asociatia si cine suporta cheltuielele pentru lucrarile date? Care acte normative reglementeaza acesta situatie? Va multumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună Ziua,

Proprietarul apartamentului era obligat să va informeze asupra viciilor prezente la vînzare a imobilului, urmează să studiați contractul și clauzele incluse în acesta, ulterior fiind in posibilitate să-l înaintați în instanța de judecată impunând la plata reparației cuvenite ori la rezilierea contractului.

Codul civil reglementează la,
Articolul 763. Viciile materiale ale... mai detaliat bunului
(1) Vînzătorul este obligat să predea bunul fără vicii materiale.
(2) Este fără vicii materiale bunul care, la transferarea riscurilor, are caracteristicile convenite. În cazul în care nu s-a convenit asupra caracteristicilor, bunul nu are vicii dacă:
a) corespunde destinaţiei stabilite în contract;
b) corespunde utilizării obişnuite şi prezintă caracteristici care există în mod obişnuit la bunuri de acelaşi fel şi pe care cumpărătorul le poate aştepta ţinînd cont de felul bunului. La aceste caracteristici se includ şi cele pe care cumpărătorul le poate aştepta conform specificaţiilor publice ale vînzătorului, producătorului sau ale reprezentanţilor acestora, îndeosebi prin reclamă, cu excepţia cazului în care specificaţiile nu pot influenţa decizia de cumpărare.

Una dintre obligatiile vanzatorului, este de a-si asigura cumparatorul impotriva evictiunii si a viciilor. Viciile ascunse sunt acele nereguli pe care un cumparator nu le-ar fi putut descoperi prin examniarea bunului ca orice persoana prudenta si diligenta, fara sa aiba un ajutor de specialitat.

Soluții:
1. repararea pe cheltuiala vanzatorului impreuna cu despagubiri, alegerea celui care va realiza lucrarea precum si in intervalul orar propus de dvs (puteti cere si un angajament in scris ca dupa finalizarea lor mobilierul, in cazul in care a fost distrus, va fi reparat ori inlocuit)

2. o reducere corespunzatoare din pretul pe care l-ati platit la vanzare

3. o suma de bani care sa acopere reparatiile si despagubirile si sa reparati bunul singuri.

4. despagubiri pentru tot disconfortul creat.

21 octombrie 2018