Curtea de apel

22 decembrie 2018 62

S-a emis o hotărâre și vreau să o atac la Curtea de apel. Care este procedura? Ce trebuie sa fac in primul rand? Cererea se depune la judecătoria la care s-a emis hotărârea prin cancelarie sau direct la Curtea de apel? Daca e posibil dati-mi va rog un model.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Ecaterina,

Pentru început trebuie să fiți atentă la termenul de apel, el este de 30 de zile de la data pronunţării dispozitivului hotărîrii.

După ce ați primit dispozitivul sau deja hotărârea în întregime urmează să întocmiți cererea de apel cu invocarea motivelor de apel.

După ce ați întocmit cererea de apel... mai detaliat urmează să o depuneți la instanţa judecătorească a cărei hotărîre se atacă, adică la instanța unde a fost adoptată hotărârea pe care o atacați. O depuneți la cancelarie.

Cererea de apel şi înscrisurile noi care nu au fost prezentate în primă instanţă se depun cu atîtea copii cîţi participanţi la proces sînt, plus cîte o copie pentru instanţa de apel.

La cererea de apel se anexează dovada de plată a taxei de stat.

Urmează la fel să achitați taxa de stat. Taxa de stat pentru cererea de apel se calculează în felul următor: 75% din taxa ce urmează a fi plătită la depunerea cererii de chemare în judecată, iar în cazul litigiilor cu caracter patrimonial va fi 75% din taxa calculată din suma contestată.

Dacă aveți întrebări suplimentare vă sunt la dispoziție.

22 decembrie 2018
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
Pentru inceput, pînă a primi hotărârea motivată care de regulă durează, depuneți prin cancelaria judecătorie care a pronunțat hotărârea, o cerere de apel nemotivată, care va conține doar date generale precum:
Judecătorul,
Data și numărul hotărîtor contestate, cu mențiunea că obiecțiile integrale vor fi depuse la data obținerii hotărîtor motivate.
Contrar, puteți... mai detaliat pierde termenul de contestare 30 zile, așteptînd hotărârea motivată.
Ulterior, după caz, mergeți pe procedura sus indicată.

22 decembrie 2018