Curtea de Apel

25 aprilie 2019 6

Avocatul a depus cu intarziere cererea la Curtea de Apel. Si nu pot restabili dreptul. A trecut deja mai mult de un an. Mi-au scos terenul la licitatie. Ce sa fac?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua
Conteatați procedura de licitație dacă sunt încalcari sau răscumpărați bunul, depinde de speță.

La moment urma sa depuneți cerere de repunere în termen sau sa contestați poziția expusă de curtea de apel privind respingerea apelului.
Există posibilitatea de a depune o cerere de revizuire dacă sunt motive, totul depinde de speță.

13 mai 2019