Custodia copilului.

4 mai 2018 33

Bună ziua. Spuneți-mi, vă rog, ce pot face în cazul dat: am un copil de 14 ani, iar tatăl lui este plecat în SUA de 4 ani. Legatura nu păstrăm. Înainte de plecare, am fost împreună la notar şi am făcut câteva declarații (anul 2014), inclusiv şi pentru redobândirea cetățeniei române. După câte am înțeles, ele sunt valabile doar 6 luni. Cum pot obține custodia completă a copilului? Sau poate există un alt mod de a rezolva situația dată. Căsătoria nu a fost înregistrată. Menționez că cu tatăl copilului nu pot lua legătura. In adeverința de naştere este indicată familia tatălui. Vă mulțumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Bună ziua,
Articolul 63. Domiciliul copilului minor
(1) În cazul cînd părinţii locuiesc separat, domiciliul copilului care nu a atins vîrsta de 14 ani se determină prin acordul părinţilor.
(2) Dacă un atare acord lipseşte, domiciliul minorului se stabileşte de către instanţa judecătorească, ţinîndu-se cont de interesele şi părerea copilului (dacă acesta a... mai detaliat atins vîrsta de 10 ani). În acest caz, instanţa judecătorească va lua în considerare ataşamentul copilului faţă de fiecare dintre părinţi, faţă de fraţi şi surori, vîrsta copilului, calităţile morale ale părinţilor, relaţiile existente între fiecare părinte şi copil, posibilităţile părinţilor de a crea condiţii adecvate pentru educaţia şi dezvoltarea copilului (îndeletnicirile şi regimul de lucru, condiţiile de trai etc.)
(3) La determinarea domiciliului copilului minor, instanţa judecătoreasă va cere şi avizul autorităţii tutelare teritoriale în a cărei rază teritorială se află domiciliul fiecăruia dintre părinţi.

4 mai 2018