Daca am datorie la pensia alimentara, este posibil sa-mi puna interdictie sa-mi fac pasaport biometric?

9 ianuarie 2018 302

Buna ziua. Eu am fost anuntata mai tirziu ca trebuie sa platesc pensie alimentara, am aflat la aproape un an. Deoarece suma era de 8.000 lei, nu am avut de unde sa o dau, plus mai am doi copii minori la intretinere. Acum suma a crescut considerabil. Cind m-am interesat, mi s-a spus ca nici nu pot sa-mi fac pasaport biometric, caci din cauza datoriei nu o sa mi-l elibereze.

Jurist comments 1

Download discussion
Constantin Iosip
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Nu este posibil să vi se pună această interdicția.
La 10 mai 2017, Curtea Constituţională a pronunțat hotărârea privind controlul constituționalității unor prevederi ale articolului 22 alin. (1) lit. v) din Codul de executare. (Sesizarea nr. 20g/2017).
Curtea a reținut că nu se justifică existența de sine stătătoare a interdicției privind eliberarea... mai detaliat pașaportului și documentului de călătorie ca măsură de asigurare a documentului executoriu așa cum este redată în articolul 22 alin.(1) lit.v) din Codul de executare. Or, scopul acesteia poate fi atins prin interdicția de a nu părăsi țara - măsură susceptibilă de a fi aplicată exclusiv și excepțional drept consecinţă a ineficienţei şi epuizării tuturor măsurilor de asigurare a executării documentului executoriu, atunci când ieșirea debitorului peste hotarele Republicii Moldova ar face în mod evident imposibilă sau dificilă executarea hotărârii judecătoreşti, fie a unui alt înscris care are putere executorie în sensul articolului 11 din Codul de executare.
Hotărârea Curţii

Pornind de la argumentele invocate mai sus, Curtea Constituţională:

1. a admis excepţia de neconstituţionalitate ridicată de judecătorul Ion Ghizdari, în dosarul nr. 25-248/16, pendinte la Judecătoria Bălți, sediul Fălești.

2. a declarat neconstituţional textul „Interdicţia privind eliberarea documentelor de stare civilă, a actelor de identitate sau a permiselor de conducere se aplică exclusiv de către instanţa de judecată;" din articolul 22 alin. (1) lit. v) din Codul de executare al Republicii Moldova nr. 443-XV din 24 decembrie 2004.

Hotărârea Curţii Constituţionale este definitivă, nu poate fi supusă nici unei căi de atac, intră în vigoare la data adoptării şi se publică în Monitorul Oficial al Republicii Moldova.

Hotărîrea integrală a Curții o găsiți aici: http://www.constcourt.md/libview.php?l=ro&idc=7&id=1009&t=/Media/Noutati/Interdictia-eliberarii-documentelor-de-stare-civila-a-actelor-de-identitate-sau-a-permiselor-de-conducere-debitorului-neconstitutionala

9 ianuarie 2018