Daca am recipisa, cum pot sa-mi recuperez banii?

27 aprilie 2018 34

Daca am recipisa, cum pot sa-mi recuperez banii? Nu-l gasesc pe datornic.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Buna D-le Ion,
Întâi de toate vreau sa va întreb dacă în recipisa sunt indicate datele personale ale celui împrumutat (nume, prenume, data, luna, anul nașterii și codul numeric personal)?
Recipisa de fapt este același contract și exprimă voința părților.
Trebuie de expediat o somație de plată cu scrisoare recomandată însoțită de aviz... mai detaliat de recepție. Se expediază la adresa unde își are viza de reședință/domiciliu cel împrumutat.
Dacă acesta nu vă restituie integral banii în termenul acordat urmează depunerea unei cereri de chemare în judecată în 2 exemplare pentru instanță și unul să vă rămână dvs.
Până la depunerea cererii trebuie să achitați taxa de stat care este de 3% din mărimea pretențiilor, dar nu mai mult de 25000 lei.

28 aprilie 2018