Daca iau concediu din cont propriu pe 6 luni in timp ce ma angajez la alt job

9 iulie 2019 34

Mi s-a propus alt job, dar nu stiu cum va fi la jobul respectiv. De asta as vrea sa stiu daca este posibilitatea de a pastra jobul anterior pe o perioada de 6 luni. Adica, daca iau concediu din cont propriu pe 6 luni in timp ce ma angajez la alt job, e posibil?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Nicolae Ilco (Calin)
  • Parajurist
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Alte contravenţii

Salutare

Condediul neplătit se acordă maxim pentru o perioadă de 120 zile şi, se acordă doar la discreţia angajatorului, deci, angajatorul nu este obligat să acorde acest tip de concediu (art. 120 Codul Muncii):

Articolul 120. Concediul neplătit
(1) Din... mai detaliat motive familiale şi din alte motive întemeiate, în baza unei cereri scrise, salariatului i se poate acorda, cu consimţămîntul angajatorului, un concediu neplătit cu o durată de pînă la 120 de zile calendaristice, în care scop se emite un ordin (dispoziţie, decizie, hotărîre).
(2) Unuia dintre părinţii care au 2 şi mai mulţi copii în vîrstă de pînă la 14 ani (sau un copil cu dizabilităţi), părinţilor singuri necăsătoriţi care au un copil de aceeaşi vîrstă li se acordă anual, în baza unei cereri scrise, un concediu neplătit cu o durată de cel puţin 14 zile calendaristice. Acest concediu poate fi alipit la concediul de odihnă anual sau poate fi folosit aparte (în întregime sau divizat) în perioadele stabilite de comun acord cu angajatorul.

În cazul în care vă angajaţi la un alt loc de muncă pe lîngă cel de bază, aceasta se consideră ca muncă prin cumul, art. 267, Codul Muncii, prevede următoarele:

Articolul 267. Dispoziţii generale
(1) Munca prin cumul reprezintă îndeplinirea de către salariat, pe lîngă munca de bază, a unei alte munci, permanente sau temporare, în afara orelor de program, în temeiul unui contract individual de muncă distinct.
(2) Contractele individuale de muncă prin cumul pot fi încheiate cu unul sau mai mulţi angajatori, dacă aceasta nu contravine legislaţiei în vigoare.
(3) Munca prin cumul poate fi prestată atît în cadrul aceleiaşi unităţi, cît şi în alte unităţi.
(4) Pentru încheierea contractului individual de muncă prin cumul nu se cere consimţămîntul angajatorului de la locul de muncă de bază.
(5) În contractul individual de muncă se va indica, în mod obligatoriu, că munca respectivă se prestează prin cumul.
(6) Salariaţii angajaţi prin cumul beneficiază de aceleaşi drepturi şi garanţii ca şi ceilalţi salariaţi din unitatea respectivă.

Prin urmare, aveţi dreptul să vă angajaţi prin cumul şi vedeţi dacă vă aranjează noul loc de muncă apoi, puteţi demisiona de la locul de muncă precedent.

Servus

10 iulie 2019