Daca iau un credit ipotecar

23 aprilie 2019 24

Am nevoie de o consultatie. Daca iau un credit ipotecar prin programul Prima Casa, pe 25 ani, apoi ma casatoresc, sotia va putea pretinde la parte din apartament? Care sunt onditiile ca sa nu poata pretinde? Daca ii fac viza de resedinta in apartament, ea va avea parte? Dupa 10 ani de casatorie?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Bună D-le Vadim

Bunurile dobândite pana la încheierea căsătoriei, cele primite în dar sau dobândite cu alt titlu gratuit sunt proprietate personala a soțului care se primește.
Dat fiind faptul ca bunul imobil urmează a fi achitat inclusiv în timpul căsătoriei, se prezumă ca va fi achitat din mijloace bănești proprietate comună... mai detaliat în devălmăşie, iar acesta îi va oferi soției temei pentru a solicita recunoașterea bunului proprietate personală ca proprietate comună, oferindu-i posibilitatea de a pretinde la o cota parte parte.
De asemenea soția in caz de desfacere a căsătoriei ar putea solicita restituirea aportului adus la îmbunătățirea bunului prin mecanismul îmbogățirii nejustificate, însă, în acest caz urmează a fi luate în considerație mai multe aspecte, cum ar fi:efectuarea reparației, vechimea efectuării și costul acesteia și altele.

Cea mai potrivită soluție pentru a evita orice pretenții din partea acesteia ar fi încheierea unui contract matrimonial care va reglementa regimul juridic al bunurilor soților în timpul căsătoriei.

24 aprilie 2019