Dacă într-un apartament mai multe persoane au viză de reședință, care e procedura pentru a-l cumpăra?

19 iunie 2020 31

Proprietara apartamentului pe care vreau sa îl cumpăr spune că toți membrii familiei au viză de reședință acolo. Care este procedura pentru ca ea sa poata vinde apartamentul, având în vedere că toate persoanele vi viză în acel apartament sunt plecate peste hotare? Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Buna
Concretizati: au viza de reședință sau sunt coproprietari? Multi incurca termenele.
Viza de reședință nu oferă nici un drept, la vînzare nu e necesar un oarecare acord, nimik.
daca sunt coproprietari, pot intocmi o procura prin care sa imputerniceasca pe cineva sa vinda daca se dorește, alt fel puteți obliga doar... mai detaliat prin instanță.
Pentru a intelege situația, solicitati un extras de la cadastru unde sunt facute mentiunile despre proprietari. Daca doar cel care vinde este proprietar, atunci nu sunt probleme.
Situația urmeaza a fi cercetata reiesind din date concrete pentru a putea oferi informatii cit mai veridice.

19 iunie 2020
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Alte contravenţii

Ludmila, bună ziua!

După cum a menționat și colegul mai sus, într-adevăr în cazul în care potrivit extrasului din Registrului bunurilor imobile bunul are mai mulți proprietari este necesar acordul tuturor la vânzare, dacă cumpărați întregul bun și nu doar o cotă parte.

În cazul în care vorbil despre faptul că sunt... mai detaliat anumite persoane care simplu își au înregistrat acolo domiciliul, atunci Agenția Servicii Publice poate radia domiciliul acelor persoane de pe adresa respectivă în baza cererii proprietarului actual, fie în de către dobânditorul bunului.
Pentru aceasta este necesar de a vă adresa la Centrul multifuncțional al Agenției Sericii Publice unde se va depune o cerere la care se anexează copia buletinului de identitate al proprietarului bunului și copia extrasului din Registrul bunurilor imobile care confirmă că petiționarul este în drept să solicite radierea domiciliului altor persoane, care nu sunt proprietari ai bunului.


Succes.

19 iunie 2020
Vitalie Onofrei
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Contravenţii rutiere
 • Alte domenii

Ahaha

19 iunie 2020