Dacă nu semnez actul contravențional, îmi va fi aplicată amenda?

29 ianuarie 2019 69

Daca nu semnez actul contravențional, ce risc?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
Nu riscați nimic, agentul constatator urmînd să confirme refuzul d-str prin semnătura a 1 martor.
Vedeți în acest sens art 443 alin. 6 cod contravențional
(6) Faptul absenței persoanei în a cărei privință a fost pornit procesul contravențional ori al refuzului acesteia de a semna procesul-verbal se... mai detaliat consemnează în procesul-verbal şi se certifică prin semnătura cel puțin a unui martor, indicîndu-se şi datele de identitate ale acestuia (numele, prenumele, adresa de domiciliu şi numărul de telefon).

Totuși acest fapt nu exclude obligația de a achita amenda, sau după caz de a contesta procesul verbal în termen de 15 zile din data recepției/înmînării.

29 ianuarie 2019