Dacă procur un pistol, pot să îl port în spaţii publice pentru autoapărare?

31 iulie 2017 86

Sau de exemplu o persoană se află într-o cafenea şi brusc intră în ea o altă persoană şi începe să îi împuşte pe toţi, şi daca îl împuşcă persoana care nu era în raza focului, ea va fi pedepsită ?

Jurist comments 1

Download discussion
Andrei Domenco
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul muncii

Bună ziua,
Legea privind regimul armelor şi al muniţiilor cu destinaţie civilă ( http://lex.justice.md/md/345127/ ) reglementează la art. 14 condițiile de port al armei din speța dvs.

Articolul 14. Condiţiile de păstrare şi de port al armelor letale şi neletale supuse autorizării
(1) Titularul dreptului de deţinere... mai detaliat şi, după caz, de port şi de folosire a armelor letale şi neletale supuse autorizării are obligaţia de a păstra arma înscrisă în permisul de armă în condiţii de securitate şi de a nu permite accesul la ea al persoanelor neautorizate.
(2) Păstrarea la domiciliul deţinătorului a armei prevăzute la alin. (1) se face în locuri special destinate, în seif metalic fixat de podea sau de perete, astfel încît să fie exclus accesul persoanelor neautorizate.
(3) Arma prevăzută la alin. (1) poate fi purtată numai de titularul permisului corespunzător, cu îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiţii:
a) să fie asigurată în cazul în care, în condiţii de uzină, este prevăzut să aibă piedică de siguranţă şi să nu fie armată;
b) să stea în permanenţă introdusă în toc, în loc ascuns vederii, cu excepţia situaţiilor în care persoana este autorizată, potrivit legii, să o aplice;
c) să se afle în permanenţă numai asupra sa şi să nu fie transmisă în nicio formă unor alte persoane, cu excepţia armurierilor, organelor de poliţie competente, precum şi a personalului abilitat prin lege să păstreze şi să asigure securitatea temporară a armelor la intrarea în instituţiile publice, în mijloacele de transport naval sau aerian, în alte locuri unde portul armei este interzis prin lege;
d) să fie însoţită de documentul care atestă dreptul de port şi de folosire.

Iar referitor la pedepsirea persoanei care nu se afla în raza focului, atunci răspunsul este simplu, această persoană nu va fi trasă la răspundere penală deoarece acestă cade sub igida legitimii apărări.

Astfel, Codul penal la art. 36 stabilește că nu constituie infracţiune fapta, prevăzută de legea penală, săvîrşită în stare de legitimă apărare.
Alin. (2) Este în stare de legitimă apărare persoana care săvîrşeşte fapta pentru a respinge un atac direct, imediat, material şi real, îndreptat împotriva sa, a altei persoane sau împotriva unui interes public şi care pune în pericol grav persoana sau drepturile celui atacat ori interesul public, astfel fiind aplicabilă această dispoziție speței dvs.

31 iulie 2017