Daca se modifica statul de personal prin decizia Consiliului local, la propunerea primarului, reducind o unitate de viceprimar

26 mai 2017 80

In primaria X au fost 2 unitati de viceprimar, fiind avizat statele de personal de Cancelaria de Stat. Peste 1,5 ani la propunerea primarului Consiliul local decide reducerea unei unitati de viceprimar, modificind organigrama. Dupa adoptarea deciziei, la citeva zile, iese in concediu titularul (viceprimarul). Cum are loc eliberarea? De indata sau prin avertizare? Si cine il avertizeaza?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
SILVIU POTÎRNICHE
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor

Eliberarea are loc in baza Deciziei consiliului local.
Potrivit art. 20 alin. (5) din Legea privind administrația publică locală, (5) Deciziile cu caracter normativ intră în vigoare la data aducerii la cunoştinţă publică prin publicare sau prin afişare în locuri publice, iar cele cu caracter individual - la data comunicării... mai detaliat persoanelor vizate.
In mod normal, Decizia ar trebui sa-i fie adusa la cunostinta viceprimarului, la momentul cind acesta revine la locul de munca. Totusi, Legea nu prevede ca Decizia individuala trebuie sa-i fie adusa la cunostinta anume la biroul de serviciu, astfel incit inminarea deciziei in alte circumstante tot ar fi considerata ca persoana vizata a facut cunostinta cu actul respectiv. Din acel moment, Decizia intra in vigoare, iar viceprimarul se considera eliberat.
prevederile Codului Muncii nu se aplica.

26 mai 2017