Daca unul dintre parinti a redobandit cetatenia romana, copilul are automat cetatenie romana?

9 ianuarie 2019 206

Buna! Ajutati-ma, sunt intr-o situatie si nu stiu ce sa fac. Sotul meu a depus dosarul pentru cetatenie romana in anul 2016 cand inca nu aveam copilul, dar a depus juramantul si a redobandit cetatenia romana in 2017, cand copilul nostru era nascut. Acum nu stiu: daca unul din parinti are cetatenie romana, copilul este automat cetatean roman sau nu?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Dreptul afacerilor
 • Alte domenii
 • Dreptul penal
 • Dreptul muncii
 • Contravenţii rutiere
 • Alte contravenţii

Buna Aida,

Mai jos vedeți trimitere la pagina oficială a Autorității Naționale pentru Cetățenie din România unde trebuie să atrageți atenția la Legea cetățeniei române 21/1991 în care veți găsi răspunsul care este procedura pas cu pas.


http://cetatenie.just.ro/index.php/ro/prezentare/legislatie

10 ianuarie 2019
Silviu Potîrniche
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
°°°
Pentru cazurile de redobândire a cetățeniei române, NU este aplicabilă norma generală din legea română, potrivit căreia copiii născuți din cel puțin un cetățean român, sunt cetățeni români automat, prin naștere.

Mai ales că, din câte înțeleg din întrebare, copilul s-a nascut dupa depunerea cererii, dar ÎNAINTE... mai detaliat ca părintele sa devina oficial cetățean român.

În anul 2017 au avut loc modificări la Legea cetățeniei române, care au vizat anume problematica dobândirii cetățeniei romane de catre minori - copii ai persoanelor străine ce au REdeobandit cetatenia română.

Vedeti mai jos prevederile legale relevante, care va sugerează și soluția în cazul Dvs:

Articolul 10:
(4) Cererea privind dobândirea cetățeniei române de către copilul care nu a împlinit vârsta de 18 ani va fi depusă odată cu cererea prin care părinții săi ori, după caz, părintele său solicită redobândirea cetățeniei române. În cazul în care numai unul dintre părinți solicită redobândirea cetățeniei române este necesar consimțământul celuilalt părinte, precum și al copilului care a împlinit vârsta de 14 ani. Copiii minori dobândesc cetățenia română odată cu părinții sau, după caz, cu unul dintre ei. Dispozițiile art. 9 alin. (4) rămân aplicabile.
(5) În cazul în care minorul nu a dobândit cetățenia română în condițiile alin. (4), părinții sau, după caz, părintele care a obținut cetățenia română pot/poate depune o cerere privind dobândirea cetățeniei române de către minor. Soluționarea cererii se face prin ordin al președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie, pe baza raportului conținând propunerea motivată a Comisiei pentru cetățenie, cu aplicarea în mod corespunzător a dispozițiilor alin. (4). Copilul minor dobândește cetățenia română la data emiterii ordinului președintelui Autorității Naționale pentru Cetățenie.

Articolul 9 alineat (4):
Prin excepție de la prevederile alin. (1) și (3), pentru copilul născut după data depunerii cererii de către părinți sau, după caz, de către părinte, cererea poate fi depusă până la data acordării cetățeniei române acestora.

10 ianuarie 2019