Daca vrea sa faca donatie de apartament, trebuie sa plateasca ceva impozit?

16 mai 2019 15

Bună ziua. Spuneti-mi, va rog: daca tata meu vrea sa faca donatie de apartament, el trebuie sa plateasca ceva impozit?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Bine ai venit pe yAvo!
°°°
Da, cu excepția cazurilor de donații către rude de gradul I, SAU daca se doneaza locuinta de baza.
Codul Fiscal prevede:
Persoana care face o donaţie se consideră că a vîndut bunul donat la un preţ ce reprezintă mărimea maximă din baza lui valorică ajustată sau preţul lui... mai detaliat de piaţă la momentul donării.
Suma creşterii de capital în perioada fiscală este egală cu 20% din suma excedentară a creşterii de capital recunoscute peste nivelul oricăror pierderi de capital suportate pe parcursul perioadei fiscale.

Creşterea sau pierderea de capital nu este recunoscută în scopuri fiscale în cazul încheierii unui contract de donaţii între rude de gradul I, precum şi între soţi.
Creşterea sau pierderea de capital provenită din vînzare, schimb sau din altă formă de înstrăinare a locuinţei de bază nu este recunoscută în scopuri fiscale.

16 mai 2019