Darea in exploatare

30 august 2019 10

Este vreo lege in R. Moldova care sa stipuleze in cat timp trebuie compania de constructie sa dea in gestiunea ACC blocurile dupa darea in exploatare? De exemplu, darea in exploatarea a fost anul trecut in august, dar blocurile inca nu sunt in gestiunea ACC!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Sergiu Ceban
  • Jurisconsult
  • Dreptul imobiliar

Buna!
Nicăieri în lege nu este stipulat un termen anumit, însă conform Codul contravenţional al Republicii Moldova*
Art. 180; Alin.(10) Refuzul neîntemeiat de a întocmi actele de transmitere a blocului locativ de la balanţa gestionarului în gestiunea asociaţiei de coproprietari în condominiu sau asociaţiei de proprietari ai locuinţelor privatizate şi încălcarea... mai detaliat termenului de 30 de zile, după adresarea oficială a organelor de conducere ale asociaţiei, pentru luarea deciziei de transmitere a blocului; se sancţionează cu amendă de la 90 la 180 de unităţi convenţionale aplicată persoanei cu funcţie de răspundere.
Astfel pentru a primi blocul la balanța Asociației pentru început urmează să înaintați o cerere oficială de la ACC către dezvoltator.

13 septembrie 2019