Darea în exploatare a ascensorului

29 august 2023 3

Bună ziua. Blocul locativ a fost dat în exploatare în primăvara anului curent. Dintr-un total de 22 apartament, au fost vândute până acum doar jumătate, restul fiind încă în proprietatea companiei de construcție. Blocul a fost dar în exploatare cu următoare utilități conectate: energie electrică și apă. La penultima Adunare Generală (din luna august curent) am întrebat când va fi pornit asensorul, pentru că sunt câteva apartamente în care lucrările de reparație au fost finalizate și locatarii vizați vor să se mute în apartamente. Din cauză că ascensorul nu este pornit, este cam dificil să urci 7 etaje de câteva ori pe zi și încă să îți aduci lucrurile personale. La Adunarea Generală amintită ni s-a comunicat că dacă va fi pornit ascensorul, deservirea lunară a ascensorului și energia electrică consumată de acesta vor fi achitate doar de către acele apartamente unde fizic locuiește cineva. Eu am examinat Legile nr. 191 și nr. 187 și aș vrea să-mi confirmați că am înțeles corect:
1. Deservirea lunară a ascensorului este achitată de către toate apartamentele, atât locuite cât și nelocuite, chiar dacă cele nelocuite aparțin încă companiei de construcție, în care caz sunt suportate de către companie;
2. Costul energiei electrice folosite de ascensor se împarte doar între acele apartamente în care fizic locuiește cineva;
3. La darea în exploatare a blocului nou, este obligatoriu ca acesta să fie conectat la toate serviciile locativ-comunale, inclusiv serviciile de ascensor;
4. Ca administratorul ACC să încheie contract cu compania de deservire a ascensorului, acesta nu trebuie votat în cadrul unei Adunări Generale a locatarilor.

E posibil, vă rog, să-mi clarificați aceste 4 aspecte? Mulțumesc.

Jurist comments 1

Download discussion
  • Jurisconsult
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul muncii

Buna Cristina, ce nu este clar în punctele menționate de DVS, da se contrazice p.2, ce se referă la achitarea pentru energia electrică, se cerere achitare de celea apartamente, care sunt în exploatare, acest punct contrazice cu p.1, voi trebuie să vă clarificați la o adunare a locatarilor și compania... mai detaliat de construcție ( să vă întruniți ) pentru o claritate.

1 septembrie 2023