Darea in exploatare a casei

7 mai 2020 33

Am construit o casa cu un nivel si mansarda. Pentru a o da in exploatare, este nevoie sa fie casa complet finisata, atat in interior, cat si fatada? Sau sunt exceptii, cum ar fi fatada imbracata cu vata minerala si tencuiala, iar in interior nu e finisata.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Anna,

Conform legii, comisia de recepţie recomandă amînarea recepţiei în cazul cînd:
1) se constată lipsa sau neterminarea unor lucrări de construcţie-montaj prevăzute de proiect;
2) lipseşte Cartea tehnică a construcţiei sau este incompletă;
3) lipsesc avizele organelor respective de... mai detaliat control;
4) construcţia prezintă vicii a căror remediere este de durată şi care, dacă nu ar fi făcută, ar diminua considerabil utilitatea lucrării;
5) există în mod justificat dubii cu privire la calitatea lucrărilor şi este nevoie de încercări suplimentare şi expertize pentru a le clarifica;
6) obiectul a fost construit cu abateri de la documentaţia de execuţie;
7) obiectul a fost construit nelegitim (fără certificatul de urbanism, fără proiect, fără autorizaţie de construire).

Comisia de recepţie recomandă respingerea recepţiei dacă constată vicii care nu pot fi înlăturate şi care, prin natura lor, împiedică realizarea uneia sau a mai multor exigenţe esenţiale, caz în care se impun expertize, reproiectări, refaceri de lucrări etc.

7 mai 2020