Дарственная

22 noiembrie 2018 27

День добрый. Моя мама подарила квартиру моей супруге, вернее оформила дарственную, в которой указан 1 пункт: что в течении года она имеет право расторгнуть договор о дарении. Это обязательный пункт или это было указанно по её желанию? И какие права есть у наследницы? Имеет ли она право распорядится имуществом как хочет?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Asta e o prevedere legală. Dar nu poate rezolutiona contractul de donatie pe orice motiv, dar numai in cazul in care donatarul a atentat la viaţa donatorului sau a unei rude apropiate a acestuia, dacă se face vinovat de o altă faptă ilicită faţă de donator sau faţă de o... mai detaliat rudă apropiată a acestuia, situaţii care atestă o ingratitudine gravă, sau dacă refuză fără motive întemeiate să acorde donatorului întreţinerea datorată.

Din momentul înregistrării Contractului de donatie la oficiul cadastral teritorial, cel care a primit donatia devine proprietar, si piate face orice act asupra bunului (sa-l vanda, să-l transmita in chirie, etc.).
Prevederea respectivă din contractul de donație (1 an poate fi revocată) - nu afectează dreptup de proprietate al donatarului.

22 noiembrie 2018