Data încetării contractului individual de muncă

4 aprilie 2024 4

Bună ziua! În cererea de demisie este indicată data eliberării din funcție, și anume 4 aprilie 2024. Data respectivă este ultima zi de activitate sau data de 03 aprilie 2024 este considerată ultima zi de activitate?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună. Salariatul are dreptul la demisie - desfacere a contractului individual de muncă, din proprie iniţiativă, anunţînd despre aceasta angajatorul, prin cerere scrisă, cu 14 zile calendaristice înainte. Curgerea termenului menţionat începe în ziua imediat următoare zilei în care a fost înregistrată cererea.

Calculați acest termen începând cu următoarea zi... mai detaliat de depunere a cererii de demisie și stabiliți ultima zi de lucru. În general, ar trebui să fie 03.04.2024 ultima zi de lucru.

6 aprilie 2024