Date confidentiale

1 septembrie 2019 53

In caz de neachitare a creditului, este in drept juristul companiei de microfinantare sa divulge informatia despre debitor la locul de munca (superiorilor sau colegilor)?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Buna ziua Olga,

Deobicei la încheierea contractului de credit persoana semneaza și o declarație/acord prin care permite prelucrarea datelor cu caracter personal. Acest acord e suficient ca juristii de la companie sa contacteze angajatorul Dvs.

O zi buna sa aveți!

2 septembrie 2019
Petru Istrati
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Alte contravenţii
  • Alte domenii

Bună ziua Olga,

Prelucrarea datelor cu caracter personal pentru executarea unui contract la care subiectul datelor cu caracter personal este parte sau pentru luarea unor măsuri înaintea încheierii contractului, la cererea acestuia, reprezintă un temei de prelucrare a datelor cu caracter personal statuat în art. 5 alin. (5) al Legii privind... mai detaliat protecția datelor cu caracter personal.

Totuși, în situația descrisă în întrebarea Dumneavoastră. acesta nu reprezintă un temei care ar acoperi prelucrarea/dezvăluirea datelor către terți (angajator, colegi de muncă, etc.) întrucât această prelucrare nu este strict necesară pentru executarea contractului. Prin urmare, operatorul/creditorul/compania de microfinanțare nu are dreptul să divulge informații privind debitorul la locul de muncă a acestuia. O excepție ar fi atunci când destinatarii acestor informații ar avea calitatea de fidejusori, respectiv aceștia fiind susceptibil de a fi urmăriți în recuperarea creanței.

Prelucrarea datelor cu caracter personal a unei părți contractante în alte scopuri decât executarea strictă a contractului (cum ar fi: marketing, prospectare comercială, etc.) poate fi realizată având consimțământul subiectului de date, care trebuie să fie liber, expres și necondiționat, or, simpla acordare a consimțământului la prelucrarea datelor, într-o formulare generală, nu întrunește aceste calități, de vreme ce nu are o precizie a manifestării de voință.

Totodată, necesită a fi precizat că, atunci când în desfășurarea executării contractului survin anumite circumstanțe deviaționiste de la o executare normală a contractului, cum ar fi cazul expus de Dvs.: neachitarea creditului, operatorul/compania de microfinanțarea poate avea un interes legitim (temei prevăzut la art. 5 alin. 5 lit. e) al Legii privind prelucrarea datelor cu caracter personal) în a transmite datele debitorului către anumiți terți. Cum ar fi cazul cesiunii de creanță.

Concluzionăm că, în situația în care compania de microfinanțare ar divulga datele despre debitor la locul de muncă al acestuia, aceasta, probabil, ar aduce atingere unui principiu fundamental al prelucrării datelor cu caracter personal[art. 4 alin.1 lit. b) al Legii privind protecția datelor cu carater persona] conform căruia, datele cu caracter personal care fac obiectul prelucrării trebuie să fie: [....] colectate în scopuri determinate, explicite şi legitime, iar ulterior să nu fie prelucrate într-un mod incompatibil cu aceste scopuri.

5 septembrie 2019