Datoria prin recipisa

9 noiembrie 2018 32

Buna ziua! Ce trebuie sa contina scrisoarea cu aviz de receptie privind recuperarea datoriei? Ma intereseaza cererea de chemare in judecata: o pot depune la instanta de la domiciliul meu, pentru ca debitorul este din alt raion (cam departe)? De asemenea, rata dobanzii de intarziere nu a fost specificata in recipisa - pot solicita si asta sau nu? Care este dobanda de intarziere? Iar scrisoarea se transmite de la oficiul postal de la domiciliul meu catre domiciliul debitorului?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Cristian Iustin
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor

Buna, potrivit art. 38 alin (1) din Codul de Procedura Civila, Reclamantul poate intenta acțiunea în oricare din sediile instanței în a cărei rază teritorială se află domiciliul pîrîtului.
Totodata exceptii de la aceasta regula puteti sa priviti la art 39 CPC.
Dobinda de intirziere se calculeaza in baza art. 619... mai detaliat din Codul Civil.
In scrisoare indicati, date cu provire la suma datoriei, scadenta ei, momentul semnarii recipisei etc. De asemenea indicati in scrisoare si dobinda de intirziere cu anexarea calculelor.

9 noiembrie 2018