Datorie pretinsa de compania de colectare a datoriilor

22 noiembrie 2023 4

Buna ziua. Patr ani in urma am contractat un credit in marime de 32.000 lei si nu l-am rambursat. Datoria a fost cesionata unei companii de colectare a datoriilor. Ceva timp in urma, m-a sunat cineva de la acea companie si mi-a zis ca ei sunt gata sa reduca datoria cu 20.000 lei, daca o achit integral. Acum cateva zile, m-a sunat alta persoana de la aceeasi companie, care m-a informat ca datoria se ridica la 60.000 lei, dar ei sunt gata sa accepte 40,000 lei, daca achit imediat. Nu inteleg de unde s-a luat suma aceasta exagerata de 60.000 lei. Ce sa fac in aceasta situatie? Poate e mai bine sa astept sa ma dea in judecata?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Bună ziua.
Calculaţi singură suma datorată.
Dobânda legal e limitată la maxim 50% anual.
32000*0.5= 16000 lei anual pentru dobândă. pentru 4 ani *16000= 64000 plus corpul creditului de 32000= 96000.
Totul depinde la ce rată a fost contractat acest credit şi când e scadenţa.
Dacă au trecut 3 ani de la scadenţa... mai detaliat şi de la ultima achitare făcută, puteţi invoca expiratea termenului de prescripţie.

23 noiembrie 2023
Serghei Marciuc
 • Avocat-stagiar
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul afacerilor

Codul civil:
Articolul 391. Termenul general de prescripţie extinctivă
(1) Termenul general în interiorul căruia persoana poate să-şi apere, pe calea intentării unei acţiuni în instanţă de judecată, dreptul încălcat este de 3 ani.

Articolul 394. Aplicarea prescripţiei extinctive

Acțiunea privind apărarea dreptului încălcat se respinge în temeiul expirării termenului de prescripție extinctivă numai... mai detaliat dacă persoana în a cărei favoare a curs prescripția, creditorii persoanei sau oricare altă persoană care are un interes legitim a ridicat excepția de tardivitate conform Codului de procedură civilă.

Articolul 395. Începutul curgerii termenului de prescripţie extinctivă

(1) Termenul de prescripţie extinctivă începe să curgă de la data naşterii dreptului la acţiune. Dreptul la acţiune se naşte la data cînd persoana a aflat sau trebuia să afle despre încălcarea dreptului.

(2) În cazul în care dreptul subiectiv este afectat de un termen suspensiv sau de o condiţie suspensivă, termenul de prescripţie extinctivă începe să curgă de la data împlinirii termenului ori a realizării condiţiei.

(3) În raporturile juridice în care nu este stipulat termenul executării obligaţiei sau în care executarea poate fi cerută oricînd, termenul de prescripţie extinctivă începe să curgă de la data cînd creditorul a cerut executarea; dacă, conform conținutului obligației, debitorul beneficiază de un termen suspensiv de la cerere, se aplică dispozițiile alin. (2).

(4) În acţiunile privind repararea prejudiciului, termenul de prescripţie extinctivă începe să curgă de la data cînd păgubitul a cunoscut sau trebuia să cunoască atît tipul prejudiciului, cît şi pe cel care răspunde de el.

(5) Dacă legea nu prevede altfel, în cazul acțiunii în nulitate supuse prescripției extinctive, termenul de prescripție extinctivă începe să curgă de la data la care cel îndreptățit, reprezentantul său legal sau persoana chemată de lege să-i încuviințeze actele a cunoscut sau trebuia să cunoască temeiul nulității.

(6) În cazul în care un debitor este obligat la prestații succesive, dreptul la acțiune cu privire la fiecare dintre aceste prestații se stinge printr-o prescripție extinctivă separată, chiar dacă debitorul continuă să execute una sau alta dintre prestațiile datorate.

23 noiembrie 2023