Datorii

11 ianuarie 2023 69

Buna ziua, stimati juristi! Am 3 titluri la diferiti executori judecatoresti. Detin un card de salariu, care este blocat de respectivii executori. Am discutat cu fiecare din acestia, le-am prezentat dovezi precum ca e card de salariu, dar niciunul nu vrea sa deblocheze cardul. Unul din ei a trimis un ordin de a extrage din cont 20% din salariu, dar tot nu vrea sa-mi deblocheze cardul! Spuneti-mi, va rog frumos, unde ma pot adresa ca sa am acces la macar 30% din salariu?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Serghei Marciuc
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua Aliona.
Va fi greu să obţineţi o soluţie cu 3 executori, fiindcă ei consideră că nu urmăresc salariul dumneavoastră ci banii din cont.
Pentru a depăşi acest cerc vicios solicitaţi angajatorului să vă achite salariul în numerar pentru a exclude din schemă 2 executori fiindcă doar un executor poate urmări... mai detaliat salariul, doar cel ce are competenţă teritorială acolo unde se află angajatorul dumneavoastră.
Reţinerile din salariu nu pot depăşi 50% sau 70% în cazul pensiei de întreţinere.

Vă anexez prevederi relevante ale Codului de executare:
Articolul 22. Drepturile şi obligaţiile executorului judecătoresc

(1) Executorul judecătoresc este în drept:
q) să urmărească mijloacele băneşti ale debitorului (atît în numerar, cît şi de pe conturile lui bancare) şi veniturile lui (salariul, pensia, bursa, alte venituri) şi să exercite controlul asupra corectitudinii în executarea indicaţiilor sale privind urmărirea mijloacelor băneşti şi a veniturilor debitorului;

Articolul 30. Competenţa teritorială

(1) Executorul judecătoresc poate întreprinde acţiuni de executare silită doar în circumscripţia camerei teritoriale a executorilor judecătoreşti în care biroul său îşi are sediul.

(2) Prin derogare de la alin. (1):

a) în cazul executării măsurilor de asigurare a acţiunii sau al executării prin urmărirea mijloacelor de transport, a mijloacelor băneşti de pe conturile debitorului, a valorilor mobiliare sau a participaţiunii debitorului la capitalul social, competenţa teritorială a executorului judecătoresc se extinde pe întreg teritoriul ţării;

b) în cazul executării documentelor executorii prin urmărirea salariului sau unui alt venit al debitorului, competent în executare este executorul judecătoresc în a cărui circumscripţie teritorială, stabilită de camera teritorială a executorilor judecătoreşti, se află sediul instituţiei (organizaţiei) de la care debitorul primeşte venituri.
Articolul 74. Modalităţile de executare silită

Executarea silită se efectuează prin:
b) urmărirea mijloacelor băneşti (inclusiv în valută străină) de pe conturile bancare ale debitorului;

d) urmărirea salariului, pensiei, bursei şi altor venituri ale debitorului;

Articolul 105. Urmărirea salariului şi a altor venituri ale debitorului

(1) Salariul şi alte venituri băneşti ale debitorului pot fi urmărite în baza documentelor executorii în cazul în care:

a) se execută hotărîrile privind încasările periodice (pensia de întreţinere, repararea prejudiciilor cauzate prin schilodire sau prin o altă vătămare a sănătăţii, în legătură cu pierderea întreţinătorului etc.);

b) - abrogată;

c) debitorul nu are bunuri sau bunurile lui nu sînt suficiente pentru a acoperi întreaga sumă urmărită;

d) în alte cazuri, la cererea creditorului.
Articolul 106. Cuantumul reţinerilor din salariul şi din alte

venituri ale debitorului

(1) Cuantumul reţinerilor din salariu şi din alte venituri se calculează din suma pe care debitorul urmează să o primească.

(2) Din salariul şi din alte venituri ale debitorului pot fi reţinute, în baza unui document executoriu, nu mai mult de 20%, iar în baza cîtorva documente executorii, nu mai mult de 50% din cuantumul lor pînă la achitarea deplină a sumei urmărite.

12 ianuarie 2023