Datorii ale parintilor

15 iunie 2020 33

Buna ziua. Copilul minor (5 ani) detine cateva imobile, care i-au fost transmise prin contract de donatie de catre parinti. Unul dintre parinti are datorii la banca (datorii acumulate pana la transmiterea imobilelor. In caz de inaintare a actiunii in instanta, imobilele respective pot fi luate de la copil? Va multumesc!

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Buna ziua Ludmila,

În cazul în care se demonstrează în judecată rea-credința părintelui care a înstrăinat imobilele cu scopul de a nu permite creditorilor să își satisfactă creanțele - posibil să fie declarate inopozabile contractele de donație prin acțiunea pauliană.

Creditorul poate cere să fie declarate inopozabile față de el actele juridice... mai detaliat încheiate de debitor în dauna creditorului, manifestată prin împiedicarea satisfacerii integrale a drepturilor creditorului față de debitor, dacă debitorul a cunoscut sau trebuia să cunoască că actul juridic va dăuna creditorului sau, în cazul în care actul juridic a fost încheiat înainte de apariția dreptului creditorului, acesta a fost încheiat de către debitor cu intenția de a dăuna creditorilor în general.

15 iunie 2020