De care indemnizații beneficiază funcționarul public la eliberarea din funcție în cazul lichidării autorității publice?

23 mai 2017 895

În decurs de 14 zile funcționarul s-a înregistrat la agenția teritorială de ocupare a forței de muncă în calitate de șomer și nu a fost plasat în cîmpul muncii pe parcursul a 3 luni de la eliberare. Care sînt indemnizațiile pentru aceste luni și cine efectuiează aceste plăți? Fostul angajator susține că conform Legii nr158-XVI din 04.07.2008 cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public art.42 punctul 6 se achită o indemnizație unică egală cu 6 salarii medii lunare și o indemnizație de șomer egală cu un salariu mediu lunar (total - 7 salarii medii lunare) - plați efectuate la eliberare și atît. Vă voi fi foate recunoscătoare pentru ajutor. Mulțumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Călin Bobeică
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Contravenţii rutiere

Al 6 prevede indemnizatiile anume in cazul lichidarii autoritatii publice !
Insa autoritatea publica urmeaza sa achite si indemnizatiile prevazute de al.3 al aceluiasi articol :
(3) În cazul pensionării anticipate ori obţinerii dreptului la pensie pentru limită de vîrstă sau în cazul încetării raporturilor de serviciu,... mai detaliat funcţionarul public, la cererea lui scrisă, depusă pînă la data survenirii situaţiilor menţionate, beneficiază, pentru fiecare an complet de vechime în serviciul public, de dreptul la o indemnizaţie unică în proporţie de 15% din salariul de funcţie determinat conform gradului şi treptei de salarizare deţinute la momentul depunerii cererii în cauză. Acordarea indemnizaţiei respective se consemnează în dosarul personal şi în carnetul de muncă. În cazul în care funcţionarul public a primit indemnizaţia unică în condiţiile specificate în prezentul alineat şi continuă să activeze în serviciul public sau în cazul reangajării în serviciul public, la încetarea raporturilor de serviciu sau în cazul pensionării în timpul exercitării funcţiei publice, indemnizaţia unică i se va acorda în mărimea cuvenită pentru anii compleţi de vechime în serviciul public după perioada pentru care a fost achitată indemnizaţia unică anterioară.

23 mai 2017