De ce documente avem nevoie pentru a deschide o gospodarie taraneasca?

16 noiembrie 2018 159

De ce documente avem nevoie pentru a deschide o gospodarie taraneasca?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Cristian Iustin
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Alte domenii
  • Dreptul muncii
  • Dreptul familiei
  • Dreptul afacerilor
  • Alte contravenţii

Buna, la intrebarea solicitata gasiti urmatorul raspuns.
(1) Gospodăria ţărănească va fi înregistrată de către fondatorul ei la primăria unităţii administrativ-teritoriale de nivelul întîi în a cărei hotare el deţine teren. În cazul în care fondatorul deţine terenuri amplasate în hotarele a două sau mai multe unităţi administrativ-teritoriale... mai detaliat de nivelul întîi, cererea de înregistrare a gospodăriei ţărăneşti se prezintă primăriei alese de fondator.
[Art.13 al.(1) modificat prin LP1151 din 21.06.02,MO96/05.07.02 art. 711]
[Art.13 al.(1) în redacţia LP752 din 21.12.01, MO11/17.01.02 art. 27; al.(1)-(6) denin al.(2)-(7)]
(2) Pentru înregistrarea gospodăriei ţărăneşti, fondatorul prezintă primăriei:
a) declaraţia de constituire;
b) copiile de pe documentele ce confirmă dreptul de proprietate privată al fondatorului şi al potenţialilor membri ai gospodăriei asupra terenurilor;
c) copiile de pe contractele de arendă a terenurilor, după caz, autentificate de secretarul primăriei;
d) bonul de plată, pe contul primăriei, a taxei de înregistrare a gospodăriei.
(3) În decursul unei săptămîni din ziua prezentării documentelor prevăzute la alin.(1), primăria înregistrează gospodăria ţărănească, efectuînd înscrieri de rigoare în Registrul gospodăriilor ţărăneşti (de fermier), şi eliberează certificatul de înregistrare sau emite o decizie privind refuzul de a înregistra gospodăria.
(4) Gospodăria ţărănească nu poate fi înregistrată dacă nu sînt prezentate documentele prevăzute la alin.(2) sau conţinutul lor contravine legii.
[Art.13 al.(4) modificat prin L1151 din 21.06.02, MO96/05.07.02 art.711]
(5) Decizia motivată a primăriei privind refuzul de a înregistra gospodăria ţărănească se remite fondatorului în scris.
(6) Refuzul de a înregistra gospodăria ţărănească sau încălcarea termenelor ei de înregistrare pot fi atacate pe cale administrativă şi/sau judiciară.
(7) Gospodăria ţărănească este în drept să înceapă activitatea din ziua înregistrării.
Suplimentar puteti consulta si Legea nr. 1353 din 03.11.2000.

17 noiembrie 2018