De ce nu am dreptul sa parchez masina in parcarea de langa casa?

29 noiembrie 2018 112

Buna ziua. Locuiesc intr-un bloc cu 5 et. din Chisinau si am probleme cu parcarea. Administratia nu imi permite sa parchez, zice ca locurile sunt pentru alte familii din bloc. Ei au strans bani si au facut reparatii in zona data, cand eu nu eram in tara. Eu stiu ca exista regula: primul venit - primul deservi. I-am spus despre asta si a zis ca aici nu merge asa lege, ca ei au strans bani si au luat parcare cine a pus bani. Ce sa fac in asa situatie, sunt parcari libere seara in curte si tin masina in drum? Multumesc!

Comentariile juriștilor 3

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Evitați orice conflict și chemați simplu poliția, orice tip de astfel de acțiuni sunt interzise .

29 noiembrie 2018
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor

Bună ziua,

Dvs. fiind locuitor al blocului respectiv aveți tot dreptul asupra terenului aferent clădirii. Deoarece în cazul respectiv se aplică regulile condominiului. Explicația juridică o găsiți mai jos.

În conformitate cu legea nouă cu privire la Condominiu, condominiu reprezintă o totalitate de bunuri imobile formată dintr-un teren cu una sau, mai... mai detaliat multe clădiri în care există:
a) unităţi, care fac obiectul dreptului de proprietate exclusivă; şi
b) părţi comune, care fac obiectul dreptului de proprietate comună.
Fiecare proprietar are cotă-parte din dreptul de proprietate comună, ea fiind egală cu raportul dintre suprafața totală a unităţii și suma suprafeței totale a tuturor unităţilor din condominiu.

Terenul şi părţile clădirii din condominiu care nu sînt unităţi și sînt destinate folosinței tuturor proprietarilor în condominiu sau unora dintre aceștia, precum și alte bunuri care, potrivit legii sau actului de constituire al condominiului, sînt destinate folosinței comune a tuturor proprietarilor în condominiu.

În cazul în care parcarea a fost construită în limita teritoriului condominiului atunci Dvs. aveți dreptul de a vă folosi de această parcare deoarece este proprietate comună.

În situația în care parcarea a fost construită pe teritoriul cu statut de zonă de amenajare și salubrizare a condominiului ea este publică și poate fi folosită de oricine. Deoarece conform Deciziei Consiliului Municipal Chișinău nr.3/23 din 02. Aprilie 2013, zona de amenajare și salubrizarea a condominiului este sector de teren proprietate municipală din domeniul public cu dimensiuni și condiții prestabilite, specificat, după caz, în documentația funciară și/sau de urbanism, destinat pentru amenajarea și salubrizarea teritoriului adiacent condominiului, parcarea automobilelor, uscarea rufelor, odihna locatarilor etc. și care nu se atribuie membrilor condominiului, insituindu-se doar obligația acestora de a-l amenaja și salubriza corespunzător.

În caz că aveți întrebări suplimentare vă sunt la dispoziție.

30 noiembrie 2018
Silviu Potîrniche
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil

Daca există o hotărâre a Asociației coproprietarilor, privind atribuirea in folosință exclusiva,
Atunci, acest drept prevaleaza dreptului de proprietate comună.
Respectiv, cei care detin un drept de folosință exclusivă asupra unui loc de parcare, pot limita sau interzice parcarea automobilului altui coproprietar.
Mai mult, acest drept exclusiv se transmite si viitorilor proprietari... mai detaliat ai apartamentului respectiv, daca contractul nu prevede altfel.
***
Aceste reguli vor fi mai detaliat reglementate in noua lege a condominiului.
***
Daca nu exista o Decizie a Asociației, orientati-va dupa rapsunsurile de mai sus.

30 noiembrie 2018