De ce procedura am nevoie pentru a da la alimente?

4 iulie 2017 524

Bună seara, am nevoie de o îndrumare de ce procedura am nevoie pentru a-l face pe tatăl copilului meu sa achite pensie alimentara el nefiind scris ca tata în certificatul de naștere a copilului și copilului are deja 5 ani.

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Călin Bobeică
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul imobiliar
 • Contravenţii rutiere

Acţiunea în stabilirea paternităţii este mijlocul procesual, prin care copilul născut în afara căsătoriei, în nume propriu sau prin reprezentantul legal, urmăreşte să-şi stabilească paternitatea faţă de pretinsul său tată pe cale judecătorească.
Pe cale judiciară paternitatea se stabileşte prin două căi:
- stabilirea paternităţii, în procedura contencioasă, conform art. 48 Codul... mai detaliat familiei;
- constatarea faptului recunoaşterii paternităţii, în procedura specială, conform art. 281 alin. (2) lit. d) CPC.
La cererea de chemare în judecată se anexează: actul de identitate al persoanei care depune cererea, actul de identitate al pretinsului tată (dacă există în posesia persoanei ce se adresează instanţei), certificatul de naştere al copilului, certificatul- tip (F3Na), eliberat de către organul de stare civilă ce confirmă că copilul a fost înregistrat la indicaţia mamei, acte ce confirmă convieţuirea cu pretinsul tată, întreţinerea şi educarea copilului de către acesta (certificate eliberate de către autorităţile publice locale cu referire la traiul comun al mamei copilului cu pretinsul tată, gestionarea unei gospodării comune, certificate ce confirmă vizitele comune la medic în timpul sarcinii mamei sau după naşterea copilului, fotografii, scrisori etc.), actul ce confirmă calitatea de tutore al copilului, certificatul de deces, în cazul când mama copilului sau pretinsul tată sunt decedaţi, dovada achitării taxei de stat.
Cu o descriere mai ampla a procedurii puteti face cunostinta aici : http://jurisprudenta.csj.md/search_hot_expl.php?id=206
Dupa ce constatati paternitatea si il inscrieti in certificatul de nastere apare dreptul la incasarea pensiei de intretinere!
Succese

4 iulie 2017
Andrei Domenco
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Contravenţii rutiere
 • Dreptul muncii

Bună seara Natalia,

După ce urmați spusele colegului și stabiliți printr-un act juridic cine este tatăl copilului, puteți înainta în judecată o acțiune cu privire la încasarea pensiei alimentare de la tatăl acestuia, care pentru copilul dvs minor îi va reține 1/4 din salariul acestuia.

5 iulie 2017