Debitorul nu achita datoriile

11 aprilie 2019 41

Salut. As vrea sa stiu cum s-ar putia de facut dosar penal debitorului, daca el nu nu se supune si nu achita datoriile. As vrea sa stiu cum trebuie de actionat?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Buna

Întâi de toate, creditorul trebuie să se adreseze în instanța de judecată în vederea încasării datoriei dobânzii de întârziere etc. După ce se emite o hotărâre/ordonanță judecătorească privind încasarea unei sume și aceasta devine executorie, creditorul se va adresa la executorul judecătoresc întru punerea în executare a documentului executoriu.
Astfel, executorul... mai detaliat judecătoresc trebuie sa întreprindă toate masurile prevazute de codul de executare întru asigurarea executării documentului și sa respecte prevederile legale, sa nu admită erori de procedură, iar Debitorul trebuie sa se eschiveze de la executarea hotărârii judecătorești, să creeze impedimente, sa ascundă bunurile și veniturile sale pentru a nu putea fi urmărite, în asemenea mod fiind evident faptul ca datorbicul acționează cu intenție și este de rea-credință.
Prin urmare, doar dacă se întrunesc aceste condiții, Debitorul urmează a fi atras mai întâi la răspundere contravențională și dacă nici în acest ultim caz nu își schimba atitudinea acesta este pasibil de a fi atras la răspundere penală în baza art. 320 Cod penal al RM care prevede următoarele:
Articolul 320. Neexecutarea hotărîrii instanţei de judecată
(1) Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare a hotărîrii instanţei de judecată, dacă aceasta a fost comisă după aplicarea sancţiunii contravenţionale,
se pedepseşte cu amendă în mărime de la 550 la 650 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 150 la 200 de ore, sau cu închisoare de pînă la 2 ani.
(2) Neexecutarea intenţionată sau eschivarea de la executare de către o persoană cu funcţie de răspundere a hotărîrii instanţei de judecată, precum şi împiedicarea executării ei, dacă aceste fapte au fost comise după aplicarea sancţiunii contravenţionale,
se pedepsesc cu amendă în mărime de la 650 la 850 de unităţi convenţionale sau cu muncă neremunerată în folosul comunităţii de la 180 la 240 de ore, sau cu închisoare de pînă la 3 ani, în toate cazurile cu privarea de dreptul de a ocupa anumite funcţii sau de a exercita o anumită activitate pe un termen de la 2 la 5 ani.

De remarca că, în cazul în care creditorul depune o plângere pe faptul comiterii de către Debitor a unei escrocherii în baza art. 190 CP al RM, este puțin probabil ca acesta sa fie atras la răspundere penală, chiar practic imposibil, cu anumite excepții. Aceasta deoarece, atât potrivit legislației naționale cât și potrivit Proiectului adițional 4 § 1 persoana nu poate fi atrasă la răspundere penală pentru neexecutarea unor obligații cu caracter civil, decât în anumite cazuri.

Protocolul nr. 4 la Convenţia pentru apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor fundamentale, recunoscând anumite drepturi şi libertăţi, altele decât cele care figurează deja în Convenţie şi în primul Protocol adiţional la Convenţie
ARTICOLUL 1
Interzicerea privării de libertate pentru datorii
Nimeni nu poate fi privat de libertatea sa pentru singurul motiv că nu
este în măsură să execute o obligaţie contractuală.

11 aprilie 2019