Decădere din drepturile parintesti

11 martie 2020 90

Sunt divorțată din 2016. Fostul soț nu achită de 4 ani pensia alimentară la doi copii minori si nici măcar nu vine să-i vadă. Pot să-l decad din drepturile părintești și să trec copiii in familia mea, ca el sa nu figureze in acte ca tata?

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Artur Lozovoi
  • Jurisconsult
  • Dreptul afacerilor
  • Dreptul civil

Bună ziua Adriana,

Conform Codului Familiei părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti dacă:
a) se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere;
b) refuză să ia copilul din maternitate sau dintr-o altă instituţie curativă, educativă, dintr-o instituţie de asistenţă socială sau alta similară;
c) fac abuz de... mai detaliat drepturile părinteşti;
d) se comportă cu cruzime faţă de copil, aplicînd violenţa fizică sau psihică, atentează la inviolabilitatea sexuală a copilului;
e) prin comportare amorală, influenţează negativ asupra copilului;
f) suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie;
g) au săvîrşit infracţiuni premeditate contra vieţii şi sănătăţii copiilor sau a soţului; precum şi
h) în alte cazuri cînd aceasta o cer interesele copilului.

Decăderea din drepturile părinteşti are loc numai pe cale judecătorească.

Cererea privind decăderea din drepturile părinteşti se examinează cu participarea obligatorie a autorităţii tutelare locale/teritoriale.

Instanţa judecătorească este obligată să transmită, în termen de 3 zile din momentul cînd hotărîrea privind decăderea din drepturile părinteşti a rămas definitivă, o copie a acesteia organului de stare civilă din raza teritorială a instanţei.

În baza cererii comune a părinţilor (sau a unuia dintre ei), organul de stare civilă poate schimba numele de familie şi/sau prenumele copilului care nu a atins vîrsta de 16 ani.

În caz de litigiu între părinţi, problema privind schimbarea numelui de familie şi/sau a prenumelui copilului este soluţionată de către organul de stare civilă, cu concursul autorităţii tutelare locale în a cărei rază teritorială îşi are domiciliul minorul, ţinîndu-se cont în exclusivitate de interesele copilului.

Schimbarea numelui de familie al ambilor părinţi atrage după sine schimbarea numelui de familie al copilului, iar în cazul schimbării numelui de familie al unuia dintre părinţi, numele de familie al copilului poate fi schimbat în baza acordului comun al părinţilor. În lipsa unui atare acord, decide autoritatea tutelară locală.

11 martie 2020
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul muncii
  • Contravenţii rutiere
  • Alte contravenţii

Buna ziua!

Legea permite decaderea din drepturile parintesti ale tatalui copiilor atunci cand acesta se eschiveaza de la executarea obligatiilor parintesti, inclusiv a celei de plata a pensiei de intretinere.

Totusi, practica judiciara demonstreaza ca rareori instantele decid sa decada parintele din drepturile parintesti pe motivul sus-indicat, chiar daca se... mai detaliat dovedeste in instanta ca parintele se eschiveaza de la executarea obligatiilor sale. In pofida acestui fapt, ati putea incerca sa depuneti o cerere de chemare in judecata.

12 martie 2020