Decădere din drepturile părintești

7 februarie 2023 66

Bună ziua. Am divorțat acum 5 ani. Nu am cerut ca fostul soț să achite pensie alimentară copilului. În toți acești ani, fostul soț nu a venit să viziteze copilul și nici nu a contribuit în vreun fel la creșterea și educarea copilului. Mai mult, recent a fost condamnat la 3 ani de închisoare (a avut și înainte condamnări penale, dar cu suspendarea executării). În aceste condiții, pot să inițiez procedura de decădere din drepturile părintești? Vă mulțumesc!

Comentariile juriștilor 2

Descărcaţi discuția
Tatiana Scobiola
 • Avocat
 • Dreptul civil
 • Dreptul muncii
 • Dreptul familiei
 • Alte contravenţii
 • Alte domenii

Bună ziua, Elena!
Puteți înainta cerere de decădere din drepturi părintești, indicând ca motive:
1)tatăl se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere;
2)prin comportare amorală, influenţează negativ asupra copilului.

Trebuie să motivați că decăderea este în interesul copilului.
Reieșind din practica națională, mai rar se admite cererea de... mai detaliat decădere din drepturi părintești, de aceea cererea trebuie bine argumentată și prezentate probe pertinente.
Dacă aveți posibilitate, adresați-vă la un avocat.
Aș putea să vă ajut în acest sens (068769517).

Codul Familiei stabilește temeiurile de decădere din drepturile părintești

Articolul 67. Decăderea din drepturile părinteşti
Părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti dacă:
a) se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere;
b) refuză să ia copilul din maternitate sau dintr-o altă instituţie curativă, educativă, dintr-o instituţie de asistenţă socială sau alta similară;
c) fac abuz de drepturile părinteşti;
d) se comportă cu cruzime faţă de copil, aplicînd violenţa fizică sau psihică, atentează la inviolabilitatea sexuală a copilului;
e) prin comportare amorală, influenţează negativ asupra copilului;
f) suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie;
g) au săvîrşit infracţiuni premeditate contra vieţii şi sănătăţii copiilor sau a soţului; precum şi
h) în alte cazuri cînd aceasta o cer interesele copilului.

Articolul 68. Modalitatea de decădere din drepturile părinteşti
(1) Decăderea din drepturile părinteşti are loc numai pe cale judecătorească.
(2) Acţiunea privind decăderea din drepturile părinteşti poate fi pornită de celălalt părinte, tutorele copilului, autoritatea tutelară locală/teritorială.
(3) Cererea privind decăderea din drepturile părinteşti se examinează cu participarea obligatorie a autorităţii tutelare locale/teritoriale.

(4) Instanţa judecătorească este obligată să transmită, în termen de 3 zile din momentul cînd hotărîrea privind decăderea din drepturile părinteşti a rămas definitivă, o copie a acesteia organului stare civilă din raza teritorială a instanţei.

7 februarie 2023
 • Jurisconsult
 • Dreptul civil
 • Dreptul penal
 • Dreptul familiei
 • Dreptul muncii

Buna seara Elena, o să fie greu să obțineți succese în în decăderea drepturi părintești, instanța tot timpul se orientează, dacă plătește ex soțul pensia alimentară, mai ales 3 ani el a fost la zonă, în pușcărie. Întrebare, de une o să-ți ee bani. Eu am o propunele să înaintați... mai detaliat o cerere de chemare în judecată pentru a incasa pensia alimentară, dar să aveți în vedere, când ați obținut divorțul s-a discuta în timpul examinării cauzei în privința incasării pensiei alimentare, dacă da instanța poate să vă respingă cererea de chemare în judecată în privința pensiei alimentare, e sub semnul întrebării, eu vă aduc la cunoștință ce spune Codul de procedură civilă Articolul 169. Refuzul de a primi cererea de chemare în judecată
(1) Judecătorul refuză să primească cererea de chemare în judecată dacă:
a) cererea nu urmează a fi judecată în instanţă judecătorească în procedură civilă;
b) există o hotărîre judecătorească irevocabilă cu privire la un litigiu între aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri sau o încheiere judecătorească prin care se admite încetarea procesului în legătură cu faptul că reclamantul a renunţat la acţiune sau că între părţi s-a încheiat o tranzacţie;
b1) reclamantul şi-a retras acţiunea civilă la faza judecării cauzei în procesul penal, dacă retragerea a fost acceptată de instanţă;
c) aceasta este depusă de un organ, organizaţie sau o persoană în apărarea drepturilor, libertăţilor şi intereselor legitime ale unei alte persoane fără ca prezentul cod sau o altă lege să le delege dreptul adresării în judecată în acest scop;
d) există o hotărîre arbitrală, obligatorie pentru părţi, cu privire la litigiul dintre aceleaşi părţi, asupra aceluiaşi obiect şi avînd aceleaşi temeiuri, cu excepţia cazurilor în care judecata a respins cererea de eliberare a titlului de executare silită a hotărîrii arbitrale sau a desfiinţat hotărîrea arbitrală;
e) reclamantului şi/sau pîrîtului îi lipseşte capacitatea de folosinţă, cu excepţia cazurilor prevăzute la art. 59 alin. (2).
(2) În decursul a 5 zile de la data repartizării cererii de chemare în judecată, judecătorul dispune, printr-o încheiere motivată, refuzul de primire a cererii şi remite reclamantului încheierea şi cererea cu toate documentele anexate. Încheierea poate fi atacată cu recurs.
(3) Refuzul judecătorului de a primi cererea de chemare în judecată exclude posibilitatea adresării repetate în judecată a aceluiaşi reclamant, cu aceeaşi acţiune împotriva aceluiaşi pîrît, cu acelaşi obiect şi aceleaşi temeiuri.

7 februarie 2023