Decadere din drepturile parintesti

11 mai 2018 43

Am depus in judecata cerere de decadere din drepturile parintesti in raionul unde este domiciliat tatal copilului. Judecatorul zice ca trebuie sa depun cerere pentru atragerea autoritatii tutelare de la locul de trai al copilului (mentionez ca locuim in orase diferite) pentru eliberarea unui aviz? Oare nu trebuie ei singuri sa se autosesizeze? Despre ce fel de cerere este vorba?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Igor Brinișter
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul familiei
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Alte domenii

Participarea autorității este obligatorie.

Articolul 68. Modalitatea de decădere din drepturile
părinteşti
(1) Decăderea din drepturile părinteşti are loc numai pe cale judecătorească.
(2) Acţiunea privind... mai detaliat decăderea din drepturile părinteşti poate fi pornită de celălalt părinte, tutorele copilului, autoritatea tutelară locală/teritorială.
[Art.68 al.(2) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
[Art.68 al.(2) modificat prin LP152 din 01.07.16, MO245-246/30.07.16 art.517; în vigoare 01.08.16]
(3) Cererea privind decăderea din drepturile părinteşti se examinează cu participarea obligatorie a autorităţii tutelare locale/teritoriale.
[Art.68 al.(3) modificat prin LP83 din 25.05.17, MO229-243/07.07.17 art.362]
(4) Instanţa judecătorească este obligată să transmită, în termen de 3 zile din momentul cînd hotărîrea privind decăderea din drepturile părinteşti a rămas definitivă, o copie a acesteia organului de stare civilă din raza teritorială a instanţei.

Articolul 67. Intervenientul accesoriu (intervenientul care nu formulează pretenţii proprii
asupra obiectului litigiului)
(1) Persoana interesată într-un proces pornit între alte persoane poate interveni în el alături de reclamant sau de pîrît pînă la închiderea dezbaterilor judiciare în prima instanţă dacă hotărîrea pronunţată ar putea să influenţeze drepturile sau obligaţiile lui faţă de una din părţi.
(2) Pentru a interveni în proces, intervenientul depune o cerere în care demonstrează interesul intervenţiei, menţionînd cărei părţi se va alătura. Copia de pe cerere se înmînează ambelor părţi.
(3) Intervenientul accesoriu poate fi introdus în proces şi la cererea uneia dintre părţi sau din oficiul instanţei.
(4) - abrogat
(5) Încheierea judecătorească privind respingerea cererii de introducere în proces a intervenientului accesoriu poate fi atacată odată cu atacarea fondului cauzei de acesta sau de către participanţii la proces.

12 mai 2018