Decăderea din drepturi părintești

3 februarie 2019 45

Eu împreună cu tatăl meu vrem să o decadem pe așa zisa mamă a mea din drepturile părintești. Menționez că m-a lăsat la 1 an și nu mi-a acordat niciun ajutor. Recent am găsit-o și am înțeles că nu are și nu a avut niciodată nevoie de mine și am mai aflat că mai are 2 copii lăsați. Ce șanse avem? Cu ce ar trebui să începem?

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Andrei Domenco
  • Avocat-stagiar
  • Dreptul civil
  • Dreptul penal
  • Dreptul familiei
  • Contravenţii rutiere
  • Dreptul imobiliar

Bună ziua,

Părinţii pot fi decăzuţi din drepturile părinteşti dacă:

a) se eschivează de la exercitarea obligaţiilor părinteşti, inclusiv de la plata pensiei de întreţinere;

b) refuză să ia copilul din maternitate sau dintr-o altă instituţie curativă, educativă, dintr-o instituţie de asistenţă socială sau alta similară;

c) fac abuz de drepturile părinteşti;

d) se comportă... mai detaliat cu cruzime faţă de copil, aplicând violenţa fizică sau psihică, atentează la inviolabilitatea sexuală a copilului;

e) prin comportare amorală, influenţează negativ asupra copilului;

f) suferă de alcoolism cronic sau de narcomanie;

g) au săvârşit infracţiuni premeditate contra vieţii şi sănătăţii copiilor sau a soţului; precum şi

h) în alte cazuri când aceasta o cer interesele copilului.

Decăderea din drepturile părinteşti are loc numai pe cale judecătorească. Acţiunea privind decăderea din drepturile părinteşti poate fi pornită de celălalt părinte, tutorele copilului, autoritatea tutelară sau procurorul. Cererea privind decăderea din drepturile părinteşti se examinează cu participarea obligatorie a autorităţii tutelare. Autoritatea tutelară trebuie să prezinte actul de cercetare și să elucideze circumstanțele constatate și avizul privind opinia asupra decăderii din drepturile părintești.

Decăderea din drepturile părintești are următoarele efecte juridice:

– Decăderea din drepturile părintești nu scutește părintele decăzut din drepturi de la plata pensiei de întreținere a copilului.

– Copilul ai cărui părinţi (unul dintre ei) sunt decăzuţi din drepturile părinteşti păstrează dreptul de folosinţă asupra spaţiului locativ şi toate drepturile patrimoniale bazate pe rudenia cu părinţii şi rudele sale fireşti, inclusiv dreptul la succesiune.

– Dacă copilul nu poate fi transmis celuilalt părinte sau dacă ambii părinţi sunt decăzuţi din drepturile părinteşti, copilul se pune la dispoziţia autorităţii tutelare.

– Părinţii decăzuţi din drepturile părinteşti pot avea întrevederi cu copilul lor numai cu permisiunea autorităţii tutelare. Întrevederile nu se acordă dacă contactul părinţilor cu copilul poate cauza daune dezvoltării lui fizice sau intelectuale, dacă este evident că părinţii nu sunt capabili de acest contact, dacă, din anumite motive, contactul contravine intereselor copilului sau dacă acesta, în timpul dezbaterilor judiciare, a avut obiecţii serioase privind contactul cu părinţii decăzuţi din drepturi.

Astfel tatăl dvs urmează să se adreseze cu o cerere de chemare în judecată privind decăderea din drepturile părintești a mamei dvs indicând toate motivele descrise de dvs mai sus și anume că nu a participant de-a lungul anilor la creșterea, întreținerea și educația dvs.

3 februarie 2019