Decăderea din drepturi părintești

11 februarie 2019 75

Bună ziua! In cazul in care fac o cerere pentru decăderea din drepturi a tatălui cu domiciliul în orașul A, eu având domiciliul în orașul B, dar lucrez în Chișinău (C), unde va trebui sa depun cererea? Pot să cer că ședința de judecată să se petreacă la domiciliul meu? Va mulțumesc.

Comentariile juriștilor 1

Descărcaţi discuția
Vitalie Onofrei
  • Avocat
  • Dreptul civil
  • Dreptul imobiliar
  • Dreptul afacerilor
  • Contravenţii rutiere
  • Alte domenii

Buna ziua,
Articolul 38. Competența teritorială generală
(1) Reclamantul poate intenta acțiunea în oricare din sediile instanței în a cărei rază teritorială se află domiciliul pîrîtului.
Sigur, cu titlu de excepție, puteți înainta acțiunea la judecătoria de la domiciliu... mai detaliat dumneavoastră, în acest sens urmînd să probați imposibilitatea cît și dificultate de deplasare la domiciliul pîritului, poate să aveți succes.

11 februarie 2019